Strafke
header-stripes

Zusters Augustinessen pakken uit met boek

Geschreven door Willem Driesen op vrijdag 22 september 2017 in rubriek Streeknieuws

Fotograaf: RR
De Zusters Augustinessen vieren op 1 oktober 2017 hun bijna twee eeuwen inzet voor de Truiense bevolking en omgeving. ‘Uit liefde voor God en de mensen’, zo verwoorden ze het zelf in een splinternieuw boek dat dan wordt voorgesteld.  

De publicatie is een standbeeld van woord en beeld op papier vereeuwigd voor de zusters. Op liefst elf sites waren ze actief betrokken bij wezen-, kraam-, senioren-,  zieken- en aflijvigenzorg. 

Wie had durven denken dat het kleine groepje ‘zwartzusters’ – zoals ze in de volksmond werden genoemd – in 1842 ter hulp geroepen door de toenmalige deken, zo een impact zou hebben?  Een hele regio werd geboren - en vaak ook verpleegd - in het Sint-Annaziekenhuis. Vanuit Sint-Truiden werden de huizen van Hamont, Gingelom en zelfs Caracas (Venezuela) gesticht. 

Dank zij de Broeders van Liefde (Ziekeren) en de Zusters van Liefde (aanvankelijk Diesterstraat, later Sancta Maria Melveren) is anno 2017 in Sint-Truiden de grootste psychiatrische instelling van het land gevestigd: ASSTER. 

De zusters  waren ook actief in het Stedelijk Hospitaal vanaf 1918 en organiseerden ze in 1930 een eigen Sinte-Annakliniek in het nabijgelegen oud huis Cartuyvels. De zusters vestigden zich in deze buurt in hun zustershuis (het oude huis de Creeft), Home Sint-Elisabeth en op de site van het afgebroken Redemptoristenklooster op Stenaertberg. Recent verdwenen deze gebouwen terug om plaats te maken voor een privaat woonzorgproject. Het Sinte-Annaziekenhuis ging samen met het Sint-Jozefshospitaal op in het nieuwe, levenskrachtige Sint-Trudoziekenhuis langs de Diestersteenweg. 

De Zusters Augustinessen in Sint-Truiden richten hun aandacht nu op de nieuwbouw rond Home Sint-Elisabeth. Ze zijn met 21 vandaag. 

Naast de officiële geschiedenis komen in het boek talrijke ooggetuigen aan bod mèt anekdotes. Wie trapte de naald terug recht met haar voet? Wanneer kreeg de zuster haar nieuwe kasserollen? Wat met Sint-Jozefskliniek? Vanwaar de naam zwartzusters? Wie was dokter Tallon? 
 
Maar vooral wil dit boek getuigen van de dagelijkse inzet van deze zusters, hun persoonlijke opoffering om zich te bekommeren om de minder mooie rand van onze samenleving, met de mens in moeilijkheden of in zorgnood. 

Boekpresentatie op 1 oktober
De presentatie van het boek vindt plaats in de hallen van het stadhuis, Grote Markt, op zondag 1 oktober 2017 om 12u00. Dit na afloop van de eucharistieviering in de hoofdkerk in aanwezigheid van Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt om 10u30. Voorintekenaars kunnen hun boek meteen afhalen. 

Kopen
Exemplaren zijn daar te koop aan 25 euro. Nadien bij de Zusters Augustinessen, Clement Cartuyvelsstraat 5, 3800 Sint-Truiden of door overschrijving van 25 euro + 9 euro port- en verpakkingskosten op rekeningnummer BE17 4536 0711 6121 van de Zusters Augustinessen met duidelijke vermelding van naam en leveringsadres. 

 

 

 ReactiesVe zitten och op Faceboek