Strafke
header-stripes

Vijver Het Vinne wordt leeggepompt

Geschreven door De redactie op dinsdag 14 mei 2019 in rubriek Streeknieuws

Fotograaf: Guy Briers (facebook)
Het Vinne, dat in onze regio zeer populair is als wandelgebied, ondergaat grote onderhoudswerken. Binnenkort wordt zelfs het meer leeggepompt. De gevolgen voor fauna, flora en wandelaars worden maximaal beperkt.

De werken zijn noodzakelijk om vogels, vissen, insecten en planten op lange termijn te laten overleven in dit gebied. Het vervuilde water zou, zeker in warme, droge zomers de oorzaak zijn van veel vis- en vogelsterfte. Doel is dat Het Vinne een trekpleister kan blijven voor een grote variatie aan zeldzame moerasvogels, vissen, amfibieën, insecten en planten. Helaas verstoort het organische materiaal op de bodem van het meer steeds sterker dit doel.

Grote impact op fauna en flora

De werken zullen uiteraard een grote impact hebben op de waterdieren die er nu leven. De verantwoordelijken proberen samen met de bevoegde instanties de schade voor planten, dieren en mensen zo veel mogelijk te beperken. De werken starten na het broedseizoen 2019 en moeten afgerond zijn voor het broedseizoen van 2020. Het waterpeil zal dan nog niet helemaal hersteld zijn. Watervogels zullen uitwijken naar een andere broedplaats, maar ook terugkeren als het water in 2021 terug van goede kwaliteit is. Wat de vissen betreft kunnen de kleinere overleven in de grachten. De meeste vissen worden afgevangen en verhuizen naar andere vijvers. Na de werken zal de populatie zich via de achtergebleven eitjes herstellen. Flora en fauna wordt strikt opgevolgd.

Weloverwogen timing

Mei 2019: Start van de werken aan de Sint-Odulphusbeek, aanpassingswerken van de pompen en graven van een ruime gracht richting Kleine Gete

Juni 2019: Start van het leegpompen van het meer

September 2019: Ruimen van het slib

Maart 2020: Het meer kan terug herstellen.

(Bron/meer info via:  www.vlaamsbrabant.be)

 

 

ReactiesVe zitten och op Faceboek