Strafke
header-stripes

Diensten nemen Shisha-bar onder de loep

Geschreven door De Redactie op maandag 18 maart 2019 in rubriek Streeknieuws

Fotograaf: twitter
Zaterdagavond werd in Sint-Truiden een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een shisha-oftewel waterpijpbar. Er werden diverse inbreuken vastgesteld.

Zaterdagavond werd in Sint-Truiden een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een shisha-bar.  De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

De stad Sint-Truiden voerde zaterdagavond een controle uit op een shisha-bar.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Veerle Heeren uit. “Dergelijke exploitaties hebben een omgevingsvergunning nodig, en moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de uitbatingen aan die voorwaarden beantwoorden. De FOD Volksgezondheid heeft dan weer gecontroleerd op het naleven van de rookwetgeving.”

“Specifiek voor de shisha-bars geldt bovendien dat er bij slechte verluchting een groot gevaar op CO-vergiftiging bestaat. De brandweer heeft daarom in het bijzonder op deze CO-waarden metingen verricht.”

“We vinden het ten slotte ook belangrijk dat de zaken in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling de overlast die door dergelijke exploitaties wordt veroorzaakt, in te dijken.”

De inspectiediensten deden diverse vaststellingen op het vlak van (brand)veiligheid en inbreuken op de rookwetgeving. Zo bleek de rookruimte niet conform de voorschriften, werd deze niet geventileerd, en was de afzuiginstallatie technisch niet in orde. Er werd ook gerookt buiten de voorziene rookruimte.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Het interdisciplinair controleteam bestond naast een vertegenwoordiging van de stad ook uit de brandweer en de FOD Volksgezondheid. Ploegen van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom - Nieuwerkerken begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg.

 

ReactiesVe zitten och op Faceboek