Strafke
header-stripes

Truiense ambitie: 2.600 extra bomen tegen 2024

Geschreven door Truineer op vrijdag 13 december 2019 in rubriek Nieuws

Fotograaf: Truineer
Tegen 2024 telt Sint-Truiden 10.000 bomen. Dat zijn er 35% of 2.600 meer dan vandaag. Deze doelstelling staat in het bomenbeleidsplan dat het stadsbestuur deze legislatuur zal uitrollen.

Het bomenbeleidsplan bevat een inventaris van het bomenpatrimonium en bepaalt hoe de stad daar de komende jaren mee om moet gaan. Uit het onderzoek bleek dat er op het Truiense grondgebied zowat 7.400 bomen staan, waarvan zo’n 45% procent eiken-, linde-, esdoorn- en populierensoorten.

Strategische locaties
Bijna 95% van deze bomen bevindt zich ook in redelijke tot goede staat. Daarnaast zijn er zowat 800 exemplaren die dringend verzorging nodig hebben. Daar wordt spoedig werk van gemaakt. Bovendien waren zo’n 100 bomen ernstig ziek of dood. Deze werden verwijderd, maar niet zonder ze te compenseren door minstens dezelfde oppervlakte aan nieuwe bomen.
“Naast een schets van de situatie van vandaag, geeft het bomenbeleidsplan vooral ook aan wat we in de toekomst zullen doen. Op vijf jaar tijd breidt het aantal bomen meer bepaald uit van 7.400 naar 10.000. De nieuwe aanplanten zullen ook komen op strategische locaties, zodat het gunstige klimaateffect van de bomen maximaal kan renderen”, zegt schepen van Leefmilieu en Natuur Ingrid Kempeneers.


Klimaatbomen
Binnen het project ‘Ruimte voor Bomen’ worden in die zin tegen eind 2020 ook 105 klimaatbomen aangelegd. Na de eerste 35 in 2018, volgden er dit jaar nog eens zoveel.  De veldesdoorns staan in de Houtstraat, de Halmaalweg, het Binnenhof, de Ziekerenweg, de Kwadesteenweg, de Sportpleinstraat, het Akkerhof, Schurhoven, de Frederic De Renesselaan, de Kommanderijstraat en het speelplein van Melveren. Volgend jaar staat de laatste aanplantfase op het programma.
“De juiste boom op de juiste plaats planten en onderhouden: dat zal een van onze bijdragen zijn tot de CO2-vermindering in onze stad. Daardoor beperken we het fijn stof, gaan we de opwarming tegen en vangen we het regenwater mee op. Dat is de uitdaging en de ambitie die we samen willen waarmaken. Zo engageren we ons om binnen de Europese Burgemeestersconvenant om de CO2-emissie met 40% terug te dringen tegen 2030. Dit nemen we uiteraard mee op in ons klimaatplan. De vergroening en de ontharding in onze stad zorgen voor een leefbaar Sint-Truiden”,besluit burgemeester Veerle Heeren.

ReactiesVe zitten och op Faceboek