Strafke
header-stripes

Sint-Truiden stapt mee in 'ARIEC'

Geschreven door redactie op dinsdag 5 december 2017 in rubriek Streeknieuws

Fotograaf: Stad Sint-Truiden
Sint-Truiden tekende dinsdag, net als Leopoldsburg en Genk, als één van de eerste Limburgse gemeenten een intentieverklaring rond het protocol ‘bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’. Sint-Truiden zet onder meer in op de strijd tegen huisjesmelkerij, prostitutie, drugsverkoop, mensenhandel en domiciliefraude

 

Bestuurlijk handhavingsoverleg 
“In Sint-Truiden beseffen we al langer dat er nood is aan een structureel overleg met zowel interne als externe diensten om informatie uit te wisselen in het kader van bestuurlijke handhaving. Daarom zijn wij anderhalf jaar geleden gestart met een bestuurlijk handhavingsoverleg, dat 1 keer per maand plaatsvindt. En dat werpt zijn vruchten af. We merken dat er een vlottere doorstroming is tussen diensten en er meer bewustwording is van fenomenen als mensenhandel, uitbuiting, bendes, … En uiteraard wordt er ook samen gezocht naar mogelijke oplossingen voor concrete dossiers.”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

“Het bestuurlijk handhavingsoverleg bestaat uit mezelf als stadssecretaris en vaste vertegenwoordigers van interne diensten (lokale economie, planning en vergunning, burgerzaken, stedelijke ontwikkeling, milieu en juridische dienst), en vertegenwoordigers van externe diensten (lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en gewestelijke brandweer Zuid-West Limburg). Ook andere externe diensten, zoals de sociale, economische en wooninspectie worden regelmatig betrokken bij dossiers.”, zegt stadssecretaris Kathleen Bergoets.

Burgemeester Veerle Heeren: “Door informatie te bundelen en linken te leggen kan je als lokale overheid samen met de politie en de gerechtelijke overheid acties ondernemen. In Sint-Truiden zetten we vooral in op het bestrijden van huisjesmelkerij, prostitutie, drugsverkoop, mensenhandel en domiciliefraude.”

ARIEC 
Het proefproject ARIEC bestaat in Limburg uit drie personen: een coördinator, en jurist en een specialist informatiebeheer. Het team staat ter beschikking van de burgemeesters om hen in specifieke dossiers te voeden met informatie van bepaalde inspectie- en veiligheidsdiensten; te helpen bij het opzetten van gecoördineerde controleacties tegen bepaalde winkels, horecazaken of evenementen door zogenaamde 'flexteams'; en te sensibiliseren over de mogelijkheden van bestuurlijke handhaving.

Ondertekening protocol ‘bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’
De stad Sint-Truiden onderstreept het belang van een zo breed mogelijke uitwisseling van informatie en ondertekende daarom vandaag een intentieverklaring rond het protocol ‘bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’. De nadruk ligt hierbij op de informatie-uitwisseling tussen de gerechtelijke overheden en de lokale besturen. De vaststelling blijft immers dat een echte performante bestuurlijke handhaving zeer moeilijk is wanneer er geen of onvoldoende informatie komt vanuit de gerechtelijke overheden. 

“Met deze intentieverklaring gaan de stad Sint-Truiden, de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, het Openbaar Ministerie arrondissement Limburg en het arbeidsauditoraat het engagement aan om binnen de juridische mogelijkheden op de meest ruime  wijze informatie uit te wisselen in functie van bestuurlijke handhaving en/of in functie van strafrechtelijke vervolging. Op die manier kunnen we meer slagkracht krijgen voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad, onder meer door het tegenhouden van vergunningen of het laten uitvoeren van gecoördineerde controleacties.”, zegt korpschef Steve Provost.

De definitieve ondertekening van het protocol ‘bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid’ wordt binnenkort geagendeerd op het schepencollege en de gemeenteraad.

 

 

 

ReactiesVe zitten och op Faceboek