Strafke
header-stripes

Kerkorgel van Groot-Gelmen gerestaureerd

Geschreven door Truineer op zondag 9 juni 2019 in rubriek Nieuws

Fotograaf: Truineer
Na ruim twee jaar studie- en herstelwerk speelt het orgel weer in de Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen. Het Clerinx-orgel werd vakkundig hersteld door orgelbouwer Jos Moors en ingespeeld door organist Luc Ponet. Pastoor Jos Vanderheyden zorgde voor de uitstekende coördinatie en samen met rijksarchivaris Rombout Nijssen stelde hij een mooie brochure op.

Vorige week werd in Groot-Gelmen de restauratie van het bijzondere kerkorgel afgerond en gevierd. Het orgel is een creatie van de Sint-Truidense orgelbouwer Clerinx en dateert van midden negentiende eeuw. In de periode waarin het orgel werd aangeschaft, was in Groot-Gelmen ook duidelijk geworden dat de kerk in slechte staat was en herbouwd moest worden. In eerste instantie werd dit opgelost door de toren af te breken en een nieuwe kerktoren te bouwen. Het nieuwe orgel werd zo gebouwd dat het in die nieuwe toren paste.Na verloop van tijd bleek echter dat de bouw van de nieuwe toren geen fundamentele verbetering van de situatie met zich meebracht. De kerk bleef te klein en was eigenlijk ook versleten. Toen rond 1880 een volledig nieuwe kerk gebouwd werd, moest het orgel aangepast worden aan de nieuwe behuizing op het doksaal van de nieuwe kerk. Zo bepaalde de bouwgeschiedenis van de kerk voor een groot stuk de geschiedenis van het orgel.De Kana-federatie Sint-Truiden, onder impuls van de parochieraad van Groot-Gelmen, zette zich dan ook volledig in om deze restauratie tot een goed einde te brengen. Pastoor Jos Vanderheyden gaf een korte inleiding waarna vicaris-generaal Karel D'Huys het orgel inzegende. Orgelbouwer Jos Moors mocht dan het orgel wakker roepen. Het koor van de Kana-federatie luisterde de viering op. Nadien gaf organist Luc Ponet een zeer gesmaakt concert.Schepen Jurgen Reniers benadrukte de belangrijkheid van de dorpsgemeenschap bij dergelijke projecten en had voor alle medewerkers lovende woorden. Nadien stelde rijksarchivaris Rombout Nijssen de nieuwe brochure voor. In de kerk loopt er momenteel een mooie tentoonstelling en kan men de brochure 'Eenen nieuwen en goeden orgel gemaekt door Clerinx van St Truyden' verkrijgen, zeker de moeite waard. En een receptie sloot deze viering af.

ReactiesVe zitten och op Faceboek