Strafke
header-stripes

Het verdwenen waterkasteel van het Hemelrijk

Geschreven door Truineer op zondag 8 december 2019 in rubriek Nieuws

Fotograaf: Truineer
Het Heemkunde Genootschap van Brustem nodigt graag uit op zijn bijeenkomst van dinsdag 10 december 2019 in de raadzaal van het voormalig gemeentehuis aan het Singelplein te Brustem.

Deze avond gaan ze het hebben over het verdwenen waterkasteel in het Hemelrijk, waar nu nog het kasteel van de Pitteurs staat, maar vroeger een middeleeuwse burcht met hoeve stond, eigendom van de Abdij van Averbode. Maar toen het gebouw bouwvallig werd en quasi op instorten stond, werden de grachten gedempt zoals beschreven staat in de visitaties. Het was de zetel van het Luikse deel van de tweeheerlijkheid en vrijheid Brustem. Het oude kasteel, waarvan de site behouden bleef en ten noorden ligt van het huidige gebouw, figureert in de Atlas (1661) van de goederen van Averbode als een gesloten complex met binnenplaats en drie ¬torens. Het bezat de neerhof-opperhofstructuur, ¬ eigen aan feodale burchten. Het oude kasteel was meermaals het onderwerp van inspectieverslagen. In 1682 en 1683 bleken kasteel en neerhof al in slechte staat te verkeren en waren de grachten dichtgeslibd. Dat beterde niet na de passage van de Hollandse en Franse troepen tijdens de negenjarige oorlog (1688-1697), zoals de opeenvolgende verslagen van 1706, 1721, 1733, 1740 en 1749 aantoonden. In deze beschrijvingen blijft men niettemin het kasteel uit het kaartboek herkennen.
De deuren gaan open om 19h00, aanvang stipt om 19h30.Vrije toegang, iedereen is van harte welkom, ook op de volgende bijeenkomsten die voorzien zijn iedere 2de dinsdag van de maand, zelfde uur zelfde plaats.

ReactiesVe zitten och op Faceboek