Strafke
header-stripes

Een brok nostalgie wordt brokkiljon.

Geschreven door Truineed op woensdag 18 september 2019 in rubriek Streeknieuws

Fotograaf: Jos Lacroix
Na de onafhankelijkheid was ook Sint-Truiden tot het inzicht gekomen dat de stad beter beschermd moest worden. Reeds tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering, op 19 november 1830, kwam het voorstel om een burgerwacht (Garde Civique) te stichten.

Een groep burgerwachten zou niet echt volstaan om de veiligheid van de Truienaren te verzekeren en daarom werd uiteindelijk voorgesteld om een garnizoen van infanterie of cavalerie in de stad te vestigen. Het voorstel werd goedgekeurd en in 1834 kwamen reeds de eerste soldaten in Sint-Truiden aan.
Van een echte garnizoensstad zou echter pas sprake zijn vanaf 1837 toen op de plaats van het ‘Scuttershoff’, gelegen tussen de latere Zoutstraat, Kazernestraat en Kazernevest, een cavaleriekazerne werd gebouwd. Het Schuttershof was het voormalig gildenhuis en oefenterrein van de boogschutters van Sint-Maarten.
In 1863 werd er een manege bijgebouwd, een plek om de paarden van de cavalerie te stallen en een oefenterrein. Vandaar ook “Rijschoolstraat”.
De oorlog was nefast voor de militaire aanwezigheid in Sint-Truiden: de beschadigde kazerne werd een “woonkazerne”, waar behoeftige dakloze Truienaren onderdak vonden. De gebouwen werden later afgebroken. Het voormalig legerdepot in de Zoutstraat werd verbouwd tot school. Op de speelplaats werd nog één kazernemuur bewaard. En het oefenterrein voor paard en ruiter in de Rijschoolstraat werd verbouwd tot stadsfeestzaal “De Manege” (tot 2013). Met de afbraakwerken die nu bezig zijn, verdwijnt het laatste stukje militaire geschiedenis, ware het niet dat de voorgevel anno 2019 onderwerp is voor een volledige integratie binnen een nieuw te bouwen betaalbaar woonproject. Maar al de rest gaat momenteel tegen de vlakte.
Met de Manege verdwijnt een groot stuk naoorlogse nostalgie voor de Truienaar. Het bevrijdingsbal, 75 jaar geleden, vond nog plaats in de Patria, maar nadien was de Manege zowat het toevluchtsoord voor alles wat in Sint-Truiden volk trok, van de prinsenzittingen tot de burgemeesterbals, van de vogelshows tot decoratiefeesten van het ACV. Menig Truienaar heeft er een lief gevonden of kwijt gespeeld. De Manege veroverde een centrale plaats in het Sint-Truidense sociale weefsel. Hier blijft alleen de voorgevel van over…en de rest worden appartementen. En voor al de rest moeten we naar … de Gazo.

 

ReactiesVe zitten och op Faceboek