Strafke
header-stripes

Ber Joek krijgt zijn steeg

Geschreven door Persbericht op vrijdag 13 september 2013 in rubriek Nieuws

Fotograaf: Collectie Willy Ilsbroekx
Hubert Joachims, bijgenaamd Bèr Joek, krijgt zijn eigen steeg tussen de Schepen De Jonghstraat en de Tichelrij. Het voorstel van Truinoske en architecte Puck Claes werd vrijdag goedgekeurd door het Truiense schepencollege.

Lees ook De Ber Joeksteeg, Sint-Truiden

Tussen de Schepen Dejonghstraat en de Tichelrij is er sinds de jaren 1970 een doorsteek die voetgangers en fietsers kunnen gebruiken om sneller in en uit het stadscentrum te komen. Tot nog toe had dit verbindingspad geen naam. Het college van burgemeester en schepenen stelt in vergadering van 13 september 2013 voor om deze doorsteek naar Truiens volksfiguur Ber Joek te vernoemen.

Schepen van cultuur Roger Clerinx: “Bij de optredens van straattheater de Boddelkèèr staan  verhaaltjes in het Truiens dialect over bekende en minder bekende Truienaars centraal. Uiteraard hoort volksfiguur Ber Joek daar ook bij.  Naar aanleiding van de opvoeringen deze zomer, stelde architecte Puck Claes voor om de doorsteek aan de Schepen Dejonghstraat de naam ‘Ber Joeksteeg’ te geven.”

Hubert Joachims (1923 – 1989), bijgenaamd Ber Joek, is een echt volksfiguur in Sint-Truiden. Hij was naast jeugd- en chiroleider, ook  mede-oprichter van de Chirojongens OLV-kerk. En richtte de misdienaarsgroep Schurhoven op. Hij was misdienaar en later koster in Schurhoven en de OLV-kerk, maar zijn bekendheid heeft hij vooral te danken aan het feit dat hij bedeler was van reclamebladen, zoals ‘Hier Sint-Truiden’ (voorloper van de Weekkrant).

Burgemeester Veerle Heeren: “Wanneer we een nieuwe straatnaam nodig hebben, zoeken we bij voorkeur naar een link met de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie of de volkskunde. Ber Joek woonde in de Schepen Dejonghstraat en was een gekend figuur in de binnenstad. Het college was dan ook snel akkoord met het voorstel van de  Boddelkèèr en mevrouw Claes.”

De cultuurraad gaat samen met de  nabestaanden van Ber Joek bekijken welke benaming  de voorkeur geniet: Ber Joekpad (of –steeg), Ber Joachimspad (of –steeg) of Hubert Joachimspad (of –steeg), met onderschrift ‘Truiens volksfiguur 1923-1989’.

Daarna wordt het dossier geagendeerd op de eerstvolgende gemeenteraad zodat de naam principieel goedgekeurd kan worden.

Daarna volgt een openbaar onderzoek, waarna de gemeenteraad overgaat tot definitieve toekenning van de nieuwe straatnaam.

 

 

 

ReactiesVe zitten och op Faceboek