Strafke
header-stripes

Architect Puck Claes vraagt stopzetting werken Manege

Geschreven door Truineer op woensdag 21 augustus 2019 in rubriek Nieuws

Fotograaf: Truineer
In een open brief via facebook vraagt Puck Claes om de afbraakwerken aan de vroegere stadsfeestzaal onmiddellijk stop te zetten. “Niet nodig”, zegt het stadsbestuur, “er is geen gevaar voor de volksgezondheid.”

In de Rijschoolstraat is men begonnen met de afbraak van het dak van de Manege. Dat is bekleed met asbestcement golfplaten. Volgens Puck Claes is er gevaar voor de omwonenden. “Bij de afbraak van zulke oude platen komen er heel wat zeer schadelijk asbestvezels vrij in de omgeving. De omwonenden zijn niet verwittigd van de start van deze potentieel gevaarlijke werken. De werklui dragen beschermende kledij terwijl ze dit werk uitvoeren. Voor de omwonenden zijn er geen maatregelen genomen”, schrijft ze in haar brief. En ze vraagt om de werken stil te ...!!!
Burgemeester Veerle Heeren reageert. “Vandaag, woensdag 21 augustus 2019, heb ik een coördinatieoverleg bijeengeroepen naar aanleiding van de melding van mogelijk vrijgekomen asbestdeeltjes bij de afbraakwerken van het pand van de vroegere Manege in de Rijschoolstraat. Op basis van analyses na een onderzoek ter plaatse blijkt dat de volksgezondheid op geen enkel moment in gevaar is geweest. De betreffende afbraakwerken worden ook conform de geldende veiligheidsvoorschriften en wettelijke bepalingen uitgevoerd. “

Tijdens het hele verdere proces van de asbestverwijdering wordt de luchtkwaliteit continu verder gemonitord.
“We hebben bijkomend gevraagd dat de omwonenden hierover persoonlijk ingelicht worden. Wij volgen alles vanuit onze kant nauwgezet op. Indien het minste vermoeden rijst dat er iets niet in de haak zou zijn, zullen wij de nodige verdere stappen ondernemen. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners is hoe dan ook onze grootste bekommernis in deze zaak”, besluit burgemeester Veerle Heeren die nog stelde dat het hier niet om een project van de stad of de overheid gaat, maar een privaat project is van een tijdelijke vennootschap.

 

 

ReactiesVe zitten och op Faceboek