Strafke
header-stripes

6.000 m² zones en 150 nestblokken voor bijen

Geschreven door De redactie op woensdag 19 juni 2019 in rubriek Nieuws

Fotograaf: Stad Sint-Truiden
Sint-Truiden is amper twee maanden een ‘bijvriendelijke gemeente’. In die korte tijd zijn er al veel concrete stappen gezet om de natuurlijk verspreiding van de diertjes een handje te helpen. Onder meer via de aanleg van bloemrijke graslanden, maatregelen voor de fruitsector en sensibilisering van de inwoners stelt het stadsbestuur het voortbestaan van de nuttige insecten veilig.

Ten gevolge van de klimaatopwarming en de toenemende verstedelijking hebben bijen het de laatste decennia niet makkelijk. Dat is alarmerend, aangezien de diertjes instaan voor een groot deel van de natuurlijke bestuiving en bijgevolg dus voor de wereldwijde voedselproductie.

 

Met de ondertekening van het charter ‘bijvriendelijke gemeente’ engageert Sint-Truiden zich om deze negatieve tendens om te buigen. De stad neemt hierbij allerlei initiatieven om de bijensterfte op het grondgebied een halt toe te roepen en uiteindelijk de populatie weer op peil te krijgen.

 

6.000 m² bijvriendelijke zones


Schepen van Natuur Ingrid Kempeneers maakt de balans op van wat de jongste maanden zoal op touw gezet is: “Dit voorjaar hebben we al zo’n 6.000 m² aan bloem- en bijvriendelijke groene zones aangelegd, onder meer in Melveren, Schurhoven en Gelinden. Daarnaast installeerden we op diverse locaties in en rond het centrum bijenkasten en insectenhotels. Dit moet ervoor zorgen dat er opnieuw meer van zulke diertjes in de natuur terechtkomen, wat de biodiversiteit ten goede komt.”

 

150 nestblokken bij fruittelers


“Voorts hebben we ons specifiek ook gericht op fruittelers. Zij zijn voor hun oogst en opbrengst namelijk gebaat met het welzijn van deze natuurlijke bestuivers”, vervolgt schepen van Landbouw Hilde Vautmans. “In die zin zijn er zowat 150 nestblokken opgehangen bij de lokale fruitbedrijven. De kosten hiervan worden voor 65% gedekt via een projectsubsidie vanuit het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Aan de hand van een soortgelijk initiatief hebben intussen ook twee telers hun volledige vestiging bijvriendelijk gemaakt. In de toekomst zullen er nog anderen volgen.”

 

Bijvriendelijke ambassadeurs 
“Sensibilisering is ten slotte de derde pijler van ons bijvriendelijke beleid”, besluit burgemeester Veerle Heeren. “Via onze communicatiekanalen roepen we de Truienaren op om ambassadeurs te worden van de bijvriendelijke gemeente. Dat kan bijvoorbeeld door een insectenhotel op te hangen of door zelf stuifmeelrijke perkjes aan te leggen in de tuin. Elke actie, hoe klein ook, is belangrijk.”

 

ReactiesVe zitten och op Faceboek