Truineer Nieuws melden?

Moonlight bè Den Àspel

Een korte ode aan een stamcafé pur sang, waar een fris getapte pint en zelfs ‘de sop’ nog betaalbaar is, ze zijn steeds dunner gezaaid. Vandaar een korte ‘lofzang’ voor Den Haspel in Runkelen.

Mag dit een ode zijn aan de voormalige uitbaters Roger en Jenny en de huidige uitbaters, dochter Sonja Vandeweyer en schoonzoon Eric.

 

Den Àspel … ver mich ieën vàn de biste kafeis vàn Sentrùin, doo in Rúnkele-dùrrep. Èn da zèg ich naa nè dour de vrindeleke òntfankst, de stràffe klàànte of et betoalboar pintsje -joa da och- ma zeiker dour de vòsse sop, dèè ich doo reigelmooteg in mich kàpde. In ene-n deikoar moe dzje vàn deinkt “in den ààn tèèt”, èn be e zicht op ene bieësten’of, dzjust d’ruiver, smòkt da och altèèt iet beeter. Ieërlek gezeit, et is òndertùsse e bietsje lein da ich doo nog wàs. Ich moet persei nog ens no doo gón.

Velen zullen zich afvragen, Den Haspel, oke, maar wat doet het bord met Café Moonlight dan op de gevel? Ich veng da ieder ene noam vuir ene kafei op de Chaussei D’amour, ma Sonja wil do nè van weite, leze ve bè de concurrense.: ““De naam ‘Den Haspel’ is niet de officiële naam van het café. Dat is café Moonlight, maar bijna niemand kent ons zo, een overblijfsel van de tijd dat er in Runkelen ,og meer cafés waren. Mijn moeder heeft het café 50 jaar lang uitgebaat, tot ik het in 2011 overnam. En ook daarvóór had mijn grootmoeder langs vaderskant hier een café annex winkel. Dus we bestaan al verschillende generaties.”

 

Volg het reilen en zeilen in Den Haspel via: https://www.facebook.com/denhaspel