Truineer Nieuws melden?

Groen licht voor stadsvernieuwingsproject Buur&Berg in Sint-Truiden

Het ambitieuze stadsvernieuwingsproject Buur&Berg kreeg op 16 mei een omgevingsvergunning van de provincie Limburg. Dit project komt er op de fundamenten van het voormalige Sint-Anna Ziekenhuis in het hart van Sint-Truiden. Het is een belangrijke mijlpaal in de stedelijke ontwikkeling van de regio.

De herontwikkeling van de site begon in 2012 als een pilootproject onder de naam Onzichtbare Zorg. Vier zorgpartners (Sint-Trudo Ziekenhuis, Integro, Wiric en Ferm Thuiszorg) ondertekenden in 2019 een samenwerkingsovereenkomst om samen vorm te geven aan dit unieke woonproject in het hart van Sint-Truiden. Later vervoegden De Hummeltjes het project. In 2022 werd de volledige herbestemming van de site aan de private ontwikkelaar Kairos toevertrouwd.

Buur & Berg is een ontwikkeling van een uniek nieuw stadsdeel in het centrum van Sint-Truiden, op de locatie van het voormalige Sint-Anna Ziekenhuis. Er zal een eigentijds gemengd project worden gebouwd met een gevarieerd aanbod aan ruime, stijlvolle en duurzame woongelegenheden en verschillende buurtondersteunende functies zoals onder meer een buurthuis, ateliers en een kinderopvang. 

Omgevingsvergunning

Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Inge Moors (CD&V): “Na een intensieve periode waarin er een constructieve dialoog was tussen private en publieke partners, kon de deputatie een omgevingsvergunning afleveren om een bouwprogramma te realiseren bestaande uit een ondergrondse parking, 113 appartementen, 11 stadswoningen, 11 assistentiewoningen, 53 zorgkamers, 16 aangepaste verblijven voor personen met een beperking, dagateliers voor personen met een beperking, 5 commerciële ruimtes, 3 ruimtes voor vrije beroepen, een lokaal dienstencentrum én een crèche. Het projectgebied is erg centraal gelegen aan de Abdijstraat, Stenaertberg en Clement Cartuyvelsstraat in het hart van Sint-Truiden. De deputatie volgt in haar beslissing het unaniem gunstige advies van het POVC (Provinciale Omgevingsvergunning Commissie) en leverde de omgevingsvergunning af. Het positief advies van het POVC werd onderbouwd op basis van de positieve adviezen van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden en de andere betrokken diensten.”

Uniek stadsdeel

Ingrid Kempeneers, Burgemeester van Sint-Truiden : “Buur&Berg wordt een levendig onderdeel van een warme buurt waar iedereen levenslang kan wonen, werken, genieten, … Buur&Berg gaat voor een positieve en inclusieve toekomst waar ‘goed leven’ centraal staat. De verschillende bouwvolumes van Buur&Berg zullen omringd worden door autovrije verbindingen voor voetgangers en fietsers. De site zal toegankelijk zijn voor het publiek met prachtige groene binnengebieden waar aandacht is voor biodiversiteit en waterbeheer. Aan de drie omliggende straten komt telkens een gezellig nieuw buurtpleintje dat rust en lucht brengt in de binnenstad, op wandelafstand van de Grote Markt.”

Daarnaast komt er voldoende ondergrondse parkeergelegenheid voor zowel auto’s als fietsers en dit voor bewoners én bezoekers. Er wordt gebruik gemaakt van bodemenergie, wat resulteert in een milieuvriendelijk (zonder fossiele brandstoffen) en energiezuinig verwarmings- en koelingssysteem. Bewoners zullen genieten van comfortabele en toekomstbestendige woningen met beperkt maandelijks energieverbruik, lage CO² uitstoot en een positieve impact op het klimaat.

 

Timing

Luc Vandenhoeck, projectmanager namens de zorgpartners en Koen Janssen, projectmanager Kairos: “Met de omgevingsvergunning op zak kunnen we nu daadwerkelijk aan de slag. De start van de commercialisatie is voorzien voor september 2024. De bouw van Buur&Berg zal begin 2025 starten, om in de zomer van 2027 de eerste woningen en voorzieningen op te leveren. Wij zijn dankbaar voor de steun en samenwerking van alle betrokken partijen en kijken ernaar uit om samen te bouwen aan een buurt waar iedereen zich thuis voelt. Kortom, wij zijn zeer enthousiast over de toekomst van Buur&Berg en de positieve bijdrage die het zal leveren aan Sint-Truiden.”

Levenslang wonen

“’Levenslang wonen’ wordt vaak in de mond genomen. Dit project van projectontwikkelaar Kairos, die samen met Sint-Trudo Ziekenhuis, vzw WIRIC, vzw Integro, vzw de Hummeltjes, vzw Ferm Thuiszorg en vzw LDC Buur&Berg het project zal realiseren, voegt de daad bij het woord. En meer … zo krijgt de voormalige site van het Sint-Anna Ziekenhuis een nieuwe, waardevolle invulling.” besluit gedeputeerde Inge Moors.