Truineer Nieuws melden?

Ons ziekenhuis steunt doctoraatsonderzoek ‘’Naar een duurzaam kwaliteitsmanagementsysteem in ziekenhuizen’’

Sint-Trudo steunt via een leerstoel aan de KU Leuven het doctoraatsonderzoek ‘’Naar een duurzaam kwaliteitsmanagementsysteem in ziekenhuizen’.

❔ Het doel van dit onderzoek?
Een model voor duurzaam kwaliteitsmanagement in ziekenhuizen ontwikkelen. Kwaliteitsmanagementsystemen zijn essentieel om patiëntresultaten te verbeteren. Om dit model te ontwikkelen werden alle partijen betrokken, zowel patiënten en hun naasten, alsook zorgverleners in het ziekenhuis en eerstelijnszorgverleners.
In 19 verschillende Vlaamse ziekenhuizen werden duizenden patiënten, zorgverleners en eerstelijnszorgverleners bevraagd. De modellen en instrumenten die ontwikkeld werden binnen dit doctoraat en dankzij de steun van ons ziekenhuis worden momenteel geïmplementeerd in 25 Vlaamse ziekenhuizen.
❔ Hoe gaan we met deze resultaten aan de slag?
De ontwikkelde modellen vormen de basis voor het vernieuwde kwaliteitsmanagementsysteem in het Sint-Trudo Ziekenhuis en leidde tot de ontwikkeling van ‘STERK’. Meer informatie lees je op: https://bit.ly/4ci6djJ.