Truineer Nieuws melden?

Filip Vigneron overleden

Wij vernemen het overlijden van Filip Vigneron. Wij betuigen zijn naasten, familie en vrienden onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.

© Begrafenissen Eraerts