Truineer Nieuws melden?

Aandacht voor fietsers, voetgangers en… vleermuizen

Maandag starten er werken aan de Diestersteenweg, op de grens tussen onze stad en de gemeente Nieuwerkerken. De hinder zal gedurende drie weken zeer beperkt zijn.

© Google maps

Wat en waarom?

Vernieuwing en verbreding fietszone

De fietsinfrastructuur aan de oversteek, op de grens tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden, wordt verbreed en vernieuwd. Hiervoor gebeuren er langs beide zijden ook enkele aanpassingen aan de gracht en beek. Er komen o.a. nieuwe leuningen en kopmuren tegen valgevaar. Het fietspad krijgt plaatselijk een nieuwe asfaltlaag met bijhorende markeringen en oneffenheden worden weggewerkt zodat fietsers veilig de oversteek kunnen bereiken. Waar nodig wordt ook de fundering vervangen.

Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring bij hun verblijfplaatsen, op de vliegroutes en in het jachtgebied. Vooral straatverlichting kan leiden tot pijnlijke verblinding bij deze beschermde nachtdieren. Het blauwe en ultraviolette licht dat gewone straatlantaarns uitstralen, nemen vleermuizen zeer sterk waar. Elke keer dat vleermuizen licht tegenkomen, verliezen ze hun aanpassing aan het donker. Het omschakelen naar licht gaat in een fractie van een seconde, aanpassen aan het donker duurt veel langer. Dat stoort onder andere de oriëntatie en de effectiviteit van het jagen bij de vleermuis.

Er is gekozen om de lichthinder voor vleermuizen in deze groene omgeving aanzienlijk te beperken door het gebruik van amberkleurige UV-vrije ledarmaturen met lichtmasten van maximaal 6.3 meter hoog en een meer afgebakende lichtinval. Het licht wordt dan vooral gericht naar het fietspad en de rijweg, waardoor er minimaal licht verstrooid wordt naar het natuurgebied. De lichten zijn standaard gedoofd zodat de beschermde vleermuizen niet onnodig gestoord worden.

Timing en impact?

Timing van de werken

De werken starten op maandag 1 juli 2024 en duren ongeveer drie weken.

Welke hinder kunt u verwachten?

Tijdens de werken gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

De werken aan de wegverlichting verlopen doorgaans in de bermen, met beperkte hinder op het fietspad.

Voor de werken aan de oversteek kan verkeer op de Diestersteenweg in beide richtingen vertraagd en beurtelings doorrijden met tijdelijke verkeerslichten. Fietsers volgen zowel tijdens als na de werkuren een lokale omleiding via Kelsbeek – Terbeek.