Truineer Nieuws melden?

Truiens landbouwbedrijf investeert in megabatterij

Landbouwtech, een landbouwbedrijf in Groot-Gelmen, heeft een industriële megabatterij met een capaciteit van 2 MWh geïnstalleerd. In samenwerking met netbeheerder Elia zorgt deze batterij voor evenwicht op de stoomvoorziening.In samenwerking met netbeheerder Elia zal de batterij immers stroom afnemen van het net bij een overaanbod, en stroom leveren bij een tekort.

© Geert Smets

De indiensstelling wordt bijgewoond door Tine Vanderstraeten, minister van Energie, en Ingrid Kempeneers, burgemeester van Sint-Truiden.

Deze Mega-batterij, met een capaciteit van 1MW en 2MWh, vertegenwoordigt een cruciale stap naar een veerkrachtigere, efficiëntere en duurzamere energie-infrastructuur. Het project onderstreept het belang van energieopslag in de energietransitie en zet de toon voor verdere innovaties op het gebied van duurzame energievoorziening.

Een cruciale mijlpaal voor de energietransitie

De indienststelling van deze industriële batterij markeert het begin van een nieuw tijdperk van energie-innovatie en duurzaamheid. Energiemanagement en -opslag zijn essentiële pijlers voor het opstarten van een nieuwe economie die niet alleen in de landbouwsector, maar in alle sectoren voor meer werkgelegenheid zal zorgen. Grote batterijsystemen spelen een onmisbare rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening en de verduurzaming van onze infrastructuur.

Partnerschap Battery 4 Energy en Posetron

Het partnerschap tussen Battery 4 Energy en Posetron heeft geleid tot dit innovatieve project. Samen hebben ze de grenzen van energieopslag verlegd en een oplossing geboden voor de vele uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Dit project toont aan hoe samenwerking en integrale benadering cruciaal zijn voor het realiseren van duurzame en betaalbare energieoplossingen.

Het belang van strategische planning

Hoewel veel bedrijven bereid zijn hun steentje bij te dragen aan de energietransitie, is het maken van een goede planning en degelijk uitgewerkt investeringsplan essentieel. Posetron en Battery 4 Energy werken nauw samen met klanten om inzicht te bieden en een haalbaar traject te starten dat zowel financieel als technisch uitvoerbaar is. Door samen te kijken naar het grotere plaatje en de ambitie van de klant, zetten ze een solide basis voor de komende jaren.