Truineer Nieuws melden?

Robby Moers overleden

Wij vernemen het overlijden van Robby Moers. Wij betuigen zijn echtgenote, naaste familie en vrienden onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.