Truineer Nieuws melden?

Martine Odeurs overleden

Wij vernemen het overlijden van Martine Odeurs. We betuigen haar naasten, familie en vrienden onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.