Truineer Nieuws melden?

Jo Schepers overleden

Wij vernemen het overlijden van Jo Schepers. Wij betuigen naasten, familie en vrienden onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.