Truineer Nieuws melden?

Hemelvaartsdag

Team Truineer wenst jullie allemaal een fijne Hemelvaartsdag. Maar wat vieren we eigenlijk? En wat waren en zijn de tradities tijdens deze feestdag?

Iets meer dan een maand na Pasen staat de volgende Christelijke feestdag alweer voor de deur. Maar wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart? Binnen het Christendom wordt op Hemelvaartsdag herdacht dat Jezus is opgestegen naar zijn vader in de hemel, God. Dit gebeurde 40 dagen na zijn verrijzenis, die gevierd wordt op Eerste Paasdag.

De Hemelvaartsviering is onderdeel van de Paascyclus, die begint met Pasen en eindigt tijdens Pinksteren, 50 dagen later. Hemelvaart valt altijd op een donderdag, maar wel elk jaar op een andere datum. In 2023 valt Hemelvaart op donderdag 18 mei. Hoe wordt bepaald wanneer het Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is? Dit wordt berekend op basis van de stand van de maan.

Wat is de betekenis van Hemelvaart?

Waarom is de betekenis van Hemelvaart zo belangrijk binnen het Christendom? Voordat Jezus naar de hemel vertrok, gaf hij zijn volgelingen een boodschap mee: ‘Vertel iedereen dat ik stierf en weer ben opgestaan. Vertel dat er hoop is, dat mensen en God weer samen verder kunnen leven.’

Ook is Hemelvaartsdag de feestdag van de Christelijke Arbeidersvereniging. Die herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek (pauselijk document) over sociale rechtvaardigheid werd afgekondigd op Hemelvaartsdag.

Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag gaan nog steeds veel mensen er vroeg op uit om dauw te trappen. Ze maken dan een wandeling of gaan een eindje fietsen. Dit voert terug op een gebruik uit een ver verleden. Mensen stonden toen op Hemelvaartsdag om drie uur ’s nachts op, wandelden met hun blote voeten door het gras, dansten en zongen. Van dit ritueel zou een magische en genezende werking uitgaan. In sommige streken wordt de activiteit ook wel ‘hemelvaren’ genoemd. Dit zou volgens het volksgeloof magische krachten geven. Onder andere zou het ouderdom bestrijden en huidaandoeningen genezen. Zo zou het een prima middel tegen zomersproeten zijn.

Dauwtrapversje
Lieve vrienden, ’t is vandaag
een dag om dauw te trappen,
en een keertje met dit weertje
lekker te gaan stappen.

Zing een lied uit volle borst,
we komen niemand tegen.
Wat is de bloementooi toch mooi
langs velden en langs wegen.

De vogels leggen nu hun ei.
De meidoorn staat te geuren,
ja, alles groeit en alles bloeit
in schitterende kleuren.

Tenslotte gaan we weer naar huis,
zodra de zon gaat zakken.
Moe maar voldaan en volbelaân
met ruikers en bloesemtakken.

Kate Greenaway