Truineer Nieuws melden?

Fietsring krijgt steeds meer vorm

Eind september zou de eerste fase van de fietsring moeten worden afgerond. Intussen krijgt ook het gedeelte Stapelstraat vorm.

De fietsring omvat de vesten rondom het oude stadcentrum en de missing links tussen deze vesten. Concreet verloopt de fietsring (ca. 2,76km) via volgende vesten/straten: het stadspark, de Kazernevest, de Tiensevest, de Clockemstraat, de Naamsevest, het Europaplein, de Tichelrijlaan, de Tichelrijstraat, Nieuwpoort, de Clement Cartuyvelsstraat en de Kapucijnenvest.

Deze ring is voorlopig nog niet continue. De ontbrekende schakels worden heringericht in twee fasen.

Fase 1: Fietsoversteekplaatsen

In deze eerste fase ‘Fietsring fase 1 – fietsoversteekplaatsen’ worden beveiligde fietsoversteekplaatsen in de Abdijstraat, de Diesterstraat, de Zoutstraat, de Kazernestraat en de Stapelstraat gerealiseerd. Bij de herinrichting maken we werk van:

  • een veilige verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers;
  • ruimte voor de zachte weggebruikers en voorrang verlenen aan fietsers
  • gedeelde ruimte op de vesten voor voetgangers en fietsers
  • het minimaliseren van conflictpunten en het maximaliseren van toegankelijkheid

Alle fietsoversteekplaatsen krijgen een zelfde inrichting en herkenbaarheid met led-strips, verlichtingspunten gericht op de zachte weggebruikers, herkenbare kleur op de rijweg.

Fase 2: Missing links tussen de fietsoversteekplaatsen

In een tweede fase worden de missing links van de fietsring aangelegd. Meer informatie over deze fase volgt later.