Truineer Nieuws melden?

Buddy-project Hasp-O Centrum in drie lagere scholen

Dit schooljaar trokken opnieuw leerlingen van Hasp-O Centrum als buddy naar drie Sint-Truidense basisscholen. Zij hebben zich een gans schooljaar gezorgd dat kinderen uit het eerste en tweede leerjaar van de basisscholen extra aandacht en zorg kregen bij het verwerken van hun leerstof. Wekelijks trokken zij één keer na schooltijd  naar de basisschool om daar de kindjes te begeleiden.  Afgelopen week hebben deze 15 buddy’s in stijl afscheid genomen van hun kindjes op de drie locaties: basisschool De Boomhut Aalst-Brustem, basisschool Klimop en basisschool Sint-Rita. Ze ontvingen voor hun engagement een getuigschrift. Dit project loopt in samenwerking met de Soroptimisten Sint-Truiden die als serviceclub de zorg en opleiding van kinderen en dan vooral meisjes willen verbeteren.