Truineer Nieuws melden?

“Breek uit en wees jezelf”

Sint-Truiden trapt campagne voor inclusie en verdraagzaamheid op gang op IDAHOT. Liefde is liefde: stad Sint-Truiden wil dat alle inwoners zich veilig en aanvaard voelen. Vandaag op 17 mei is het Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT).

© Stad Sint-Truiden

Wereldwijd werpen mensen een licht op de sociale onwenselijkheid van discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, seksevariatie, genderidentiteit en de expressie daarvan. Ook dit jaar toont het lokaal bestuur van Sint-Truiden zich solidair. Met een digitale campagne wil ze onderstrepen hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen zijn. 

In 2019 ondertekende het lokaal bestuur van Sint-Truiden de engagements- en partnerschapsverklaring 2019-2025 van Regenboog Limburg. “Onze stad verbindt zich ertoe om aan de slag te gaan met de engagementsverklaring en het lokaal inclusie- en diversiteitsbeleid verder in te vullen,” zegt schepen van Diversiteit en gelijke kansen Peter Deltour. “Sint-Truiden is een warme stad waar plaats is voor iedereen. Met een digitale campagne in het straatbeeld geven we een duidelijk signaal dat discriminatie niet wordt getolereerd.”

Breek uit jezelf

“Er is nog steeds een grote discrepantie: enerzijds wordt het Eurosongfestival voor het eerst door een non-binaire deelnemer gewonnen, maar ondertussen kreeg één op zeven LGBTQ-personen de afgelopen vijf jaar te maken met discriminatie. Dat is ontoelaatbaar. Als stad is het onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich vrij en veilig kan voelen.” Vervolgt schepen Deltour. “Onze boodschap is simpel: liefde is liefde, en er zijn zoveel manier om die liefde in wederzijds respect te beleven. Niemand zou een deel van zijn identiteit moeten verstoppen uit angst voor de gevolgen. Wij ijveren voor een verdraagzame, inclusieve stad, niet alleen op IDAHOT maar elke dag opnieuw.”

Bewustmaking voor jongeren

De engagementsverklaring die het lokaal bestuur in 2019 ondertekende legde de focus op de verspreiding van correcte informatie en bewustmaking bij elke leeftijdsgroep. “We hebben ervoor gekozen om deze campagne centraal in het straatbeeld op de digitale schermen te plaatsen.” aldus schepen van Diversiteit en gelijke kansen Peter Deltour. “We maken het thema zichtbaar waardoor het ook makkelijker bespreekbaar wordt. Want elkaar accepteren en begrijpen, begint doorgaans met een open gesprek.”