Truineer Nieuws melden?

750 jaar Sint-Leonardusprocessie in Zoutleeuw

Van een eeuwenoude traditie gesproken. De Sint-Leonardusprocessie in Zoutleeuw is aan zijn 750ste editie toe en dat gaat van 18 tot en met 21 mei gepaard met feesten.

© Sint-Leonardusprocessie Zoutleeuw FB

De historische Sint-Leonardusprocessie is een van de oudste rondgangen van het land. Al meer dan 700 jaar trekt de processie op Pinkstermaandag door de pittoreske straten van Zoutleeuw en trekt duizenden pelgrims, toeschouwers en erfgoedadepten aan.

Het leven van Sint-Leonardus
Leonardus werd geboren aan het einde van de vijfde eeuw in Merovingisch Francia aan het hof van koning Clovis. Remigius, de bisschop van Reims, doopte Leonardus en schoolde hem in het geloof, waarna Leonardus ervoor koos zijn leven aan Christus te wijden. Hij won als snel Clovis’ gunst en kreeg het voorrecht om naar eigen goeddunken gevangenen te bevrijden. Toen Leonardus het bisschopsambt kreeg aangeboden, weigerde hij en ging in plaats daarvan als kluizenaar in een bos nabij Limoges wonen, waar hij predikte en wonderen verrichtte. Leonardus zou door zijn gebed de moeilijke bevalling van de koningin tijdens een jachtpartij van welslagen hebben verzekerd. Daarom liet de koning uit dankbaarheid een klooster in de bossen van Noblat voor hem bouwen, waar Leonardus al tijdens zijn leven pelgrims van heinde en verre aantrok. Leonardus overleed op 6 november 559 en werd begraven in de kerk van Noblat. Leonardus zou in heel West-Europa vereerd worden als genezer, helper van de zwakken, bevrijder van de gevangenen en patroonheilige van heel wat steden – waaronder dus ook Zoutleeuw – en dorpen, beroepen en andere groepen mensen.
Bekijk enkele beelden van de voorbereiding via:

 

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en , met de tekst zout stad 750 SINT- LEONARDUS PROCESSIE Dienst Toerisme GroteMarkt11 Grote Markiil 3440 440Zoutleeuw 011949040 toerisme@zoutlevuw.be toerisme@ www.zoutleeuw.be utleeuw.be 1274- 2024 WAAR? Start processie: Grote Markt Zoutleeuw Diverse activiteiten: Grote Markt en Groenplaats Zoutleeuw ZATERDAG 18 MEI . DINSDAG 21 MEI 2024 Feest in de spirgeltent MAANDAG 20 MEI 8.00 u.: Bedevaartsmis 10.00 น.: Plechtige eucharistieviering owu:Sint-Leonardusprocessie Sint- Doorlopend: Kermis ZATERDAG 18 MEI Doorlopend: Kermis Namiddag: Wedstrijd beste kaastaart Avond: Jeugdfuif DINSDAG 21 MEI Namiddag: Seniorennamiddag Doorlopend: Kermis ZONDAG 19 MEI 10.00 Intronisatieviering Sint-Leonardusbeeld Doorlopend: Kermis Avond:Volksfeest Volksfeest MEER MEERINFO INFO www.zoutleeuw.be 750-jar-sint-eonardusprocesle

Kan een afbeelding zijn van 6 mensen en , met de tekst ZOUT-LEBUW. ZOUT-LLBUW.-Jubelfesten -LEBUW -Jubelfeesten van den H ZOUT- eone HLeona 30 dus,3oca31Mdei/1909. e2 1909. II De Processie. -De Fanfaren z out-Leeuw photetypic H, CHmansBuyssers rue Tésus 23 Anvers