Truineer Nieuws melden?

29 Truiense scholen worden verkeersveiliger gemaakt

De omgeving rond 29 Truiense scholen wordt binnenkort verkeersveiliger. Zo worden de in- en uitgangen van de school en de zone errond duidelijker gemarkeerd. Octopuspalen geven duidelijk aan waar de oversteekplaatsen zijn.

Alle schoolomgevingen in Sint-Truiden zullen er binnenkort uniform uitzien zodat ze maximaal herkenbaar zijn voor autobestuurders. Zo komen er aan het begin van alle zone 30-schoolomgevingen octopuspalen en grondmarkeringen voor een duidelijk poorteffect. Een okerkleurig vlak met zebrapadstrepen benadrukt de veilige oversteekplaats.

“De veiligheid van onze kinderen en jongeren is voor het lokaal bestuur een prioriteit. Daarom nemen we verschillende infrastructurele maatregelen, waardoor de veiligheid aan verschillende scholen erop vooruitgaat. Het is essentieel dat kinderen en jongeren zich in de meest veilige omstandigheden van en naar de schoolpoort kunnen verplaatsen. Zowel voor scholen in het centrum als in de dorpen maken we de in- en uitgangen van de schoolpoort zichtbaarder, zodat automobilisten weten dat ze extra voorzichtig moeten zijn”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers, tevens bevoegd voor Mobiliteit en veiligheid.

Ingreep op maat van elke school

Bovendien maken zes scholen van de gelegenheid gebruik om meteen een schoolstraat in te richten. Afhankelijk van de specifieke noden worden er ingrepen genomen om het oversteken veiliger te maken, fietszones te faciliteren of het wachten van de ouders die kinderen komen afhalen beter te organiseren.

Schepen Peter Deltour, bevoegd voor Flankerend onderwijs, verduidelijkt: “Elke schoolomgeving is uniek, daarom gaan we voor de nodige ingrepen om aan de specifieke noden van elke school te voldoen. Dit om de omgevingen maximaal verkeersveilig in te richten. Uiteindelijk willen we kinderen motiveren om met de fiets te komen. Dat is goed voor hun zelfstandigheid en het bevordert een gezonde en actieve levensstijl. Wat dan weer bijdraagt tot een betere concentratie op school.”

Leren bewegen in het verkeer
Voor dit dossier doet het lokaal bestuur opnieuw een beroep op de Vlaamse subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen. “We konden eerder al gebruik maken van de subsidiemogelijkheden om de schoolomgevingen te verbeteren. We hebben de subsidie aangevraagd voor tien scholen, het maximaal toegelaten aantal. Dankzij de subsidies kunnen we sneller schakelen en meer schoolomgevingen op korte termijn veiliger maken. Wij vinden het enorm belangrijk dat kinderen en jongeren zich zo vroeg mogelijk leren bewegen in het verkeer. Daarom benadrukken we het belang van veilige schoolomgevingen, zodat kinderen al vroeg in een vertrouwde omgeving kunnen leren hoe dat moet”, aldus nog burgemeester Kempeneers. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per school en kan aangevraagd worden voor tien scholen per jaar.