Truineer Nieuws melden?

’t Nief winkelke officieel geopend

 

Vandaag is ’t Nief Winkelke in Sint-Truiden officieel geopend. Het is een pop-up winkel waar mensen die het moeilijk hebben voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten kunnen kopen aan sterk verlaagde prijzen.

 Met dit initiatief wil het lokaal bestuur Sint-Truiden samen met partnerorganisaties Vzw Depot Margo en serviceclub Lions Sint-Truiden een bijkomend aanbod creëren naast de voedselbedeling.

 

Het lokaal bestuur trad in februari 2023 toe tot de VZW Depot Margo. Het depot Margot is een sociaal distributieplatform dat verse voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten via lokale hulpverleningsorganisaties bij kwetsbare mensen brengt.

 

“In Sint-Truiden kunnen we rekenen op fantastische organisaties zoals Sint-Vincentius en Team Hope om met de aangeleverde goederen van Depot Margo en/of geschonken goederen van de voedselbank of winkels voedselpakketten samen te stellen en te verdelen. Mensen met een beperkt inkomen of mensen met een verhoogde tegemoetkoming ontvangen daardoor een aantal basisproducten. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat mensen een ruimere keuze hebben. Die vinden ze hier in ’t Nief Winkelke”, vertelt schepen van Sociaal Huis, Armoede en Eenzaamheid Pascy Monette.

 

Deze winkel op wielen vindt elke eerste woensdag van de maand plaats van 10.30u tot 14.30u in zaal De Kajaan in Nieuw-Sint-Truiden.

 

“De locatie, dichtbij het station, leek ons het beste bereikbaar. We zullen dit na enkele keren ook evalueren bij het cliënteel. Op dit moment komen zo’n 470 mensen in aanmerking om hier aankopen te doen. Het gaat om alleenstaande ouders met kinderen en alleenstaande senioren ouder dan 60 jaar met een actief cliëntdossier bij het Sociaal huis”, vervolgt schepen Monette.

 

“De Lions club Sint-Truiden zet zich in voor maatschappelijk relevante projecten. Ons streefdoel was het project ‘Winkel op wielen’ naar Sint-Truiden halen. We zijn dan ook heel blij dat dit in samenwerking met het lokaal bestuur Sint-Truiden gelukt is. De dalende koopkracht hakt er zwaar in bij mensen die in een financieel zwakkere positie staan. We willen hen hier de kans geven om zelf hun aankopen te doen en eigen keuzes te maken”, vertelt Marc Busschots van Lions club Sint-Truiden.

 

”We zijn tevreden met de opkomst vandaag. Onze maatschappelijk werkers hebben heel wat mensen aangesproken over dit initiatief. Bovendien zijn ze ook aanwezig om mensen te begeleiden of zelfs te informeren over eventuele andere ondersteuningsmogelijkheden. Zo ontvangt de doelgroep ook flyers met meer informatie. We weten dat dit wat tijd nodig heeft om te groeien en dat zal, via de mond-op-mond reclame van de tevreden bezoekers vandaag, zeker het geval zijn. Tot slot nog een dankjewel aan de Lions Club Sint-Truiden. Zij engageerden zich om deze ‘Winkel op Wielen’ gedurende twee jaar te financieren”, besluit Pascy Monette.

 

Dit project komt tot stand met de steun van VZW Depot Margo, serviceclub Lions Sint-Truiden en het lokaal bestuur Sint-Truiden.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden investeert jaarlijks 0,15 euro per inwoner aan het basislidmaatschap. Serviceclub Lions Sint-Truiden financiert de winkel op wielen en een team van maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis begeleiden samen met de vzw Depot Margot het project.