Truineer Nieuws melden?

Zondag is Palmzondag

Zondag is het Palmzondag. Dan start de Goede Week.  Na die week, op zondag, is het Pasen.

Palmzondag (ook wel Palmpasen genoemd) is de zondag vóór Pasen en de eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag gedenken en vieren christenen de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem voor zijn veroordeling, terechtstelling en verrijzenis. Jezus wordt door het volk als een koning onthaald in Jeruzalem. ‘Hosanna’, roepen de mensen. Hij is de langverwachte redder die het Joodse volk zal bevrijden en het rijk van God op aarde zal vestigen. Niet veel later zal datzelfde volk roepen: ‘Kruisig hem!’ Het koninkrijk van God is anders dan de mensen zich dat voorstellen.

In de vier evangeliën lees je dat Jezus op een ezel de stad Jeruzalem inreed en dat mensen hun mantels voor hem uitspreidden als een rode loper. Ze zwaaiden met palmtakken en bejubelden hem met de woorden: Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

Bron: Kerknet

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen, staande mensen en buitenshuis