Truineer Nieuws melden?

Vanaf nu Cambio autodelen in onze stad

Burgemeester Ingrid Kempeneers heeft vandaag het startschot gegeven voor de lancering van cambio autodelen in Sint-Truiden. Cambio autodelen is een flexibele formule waarbij op twee verschillende locaties in Sint-Truiden dag en nacht auto’s klaar staan voor de gebruikers (zowel particulieren als organisaties en bedrijven).

Bewoners die niet elke dag gebruik maken van de wagen kunnen in Sint-Truiden een auto uitlenen via het autodeelsysteem cambio. Cambio autodelen valt best te vergelijken met een uitleendienst, maar dan niet voor boeken of DVD’s, maar voor auto’s. Wie bij cambio aangesloten is, kan een wagen reserveren voor de periode dat hij/zij er één wil, op het moment dat hem/haar het best uitkomt. Een cambio-gebruiker betaalt in functie van het gebruik (tijd en kilometers) en kan dus heel wat geld uitsparen. Van de wagens zelf (onderhoud, keuring, administratie, …) hoeft men zich niks aan te trekken, cambio zorgt voor alles. Kortom: ideaal voor wie niet dagelijks de auto nodig heeft of als alternatief voor de vaak minder gebruikte tweede wagen.

Geert Gisquière (cambio autodelen Vlaanderen) legt uit: “Cambio is financieel echt interessant voor wie minder dan 11.000km per jaar met de wagen rijdt. Brandstof, pechverhelping, verzekering: bij cambio is alles in de prijs inbegrepen. Kijk even op de kilometerteller van je auto en maak de berekening. Rij je weinig, dan zal je snel zien dat autodelen je heel wat geld kan besparen. Of misschien vormt cambio wel een interessant alternatief voor de tweede wagen in het gezin? Meer dan 70.000 mensen zijn al van de voordelen overtuigd in België. We hopen dat ook de inwoners van Sint-Truiden enthousiast zullen gebruik maken van deze gedeelde auto’s.”

Wie in Sint-Truiden wil autodelen, kan terecht op het ophaalpunt op het Europaplein en de parking van het cultuurcentrum de Bogaard. Er wordt gestart met twee elektrische deelwagens, met de bedoeling dit aanbod verder uit te breiden in functie van het gebruik. Het lokaal bestuur Sint-Truiden ondersteunt deze dienst. Het initiatief komt immers tegemoet aan de lokale parkeerdruk (één cambio-wagen vervangt immers minstens 8-13 particuliere wagens in de buurt) en draagt mee een steentje bij tot een verminderde milieubelasting.

“Autodelen vormt een katalysator om onze stad nog leefbaarder te maken. Door het mobiliteitsaanbod in onze stad uit te breiden met een deelwagensysteem komen we tegemoet aan de vraag van een steeds groter wordende groep bewoners zonder eigen wagen”, vertelt burgemeester Ingrid Kempeneers. “Zij zien mobiliteit eerder als een dienst waardoor deelmobiliteit steeds belangrijker wordt in onze stad. Als lokaal bestuur investeren we dus bewust in een slimme mix van verschillende vervoersmiddelen. Autodelen via cambio biedt vanaf nu samen met te voet, per fiets, trein en bus een volwaardig alternatief voor je eigen wagen in Sint-Truiden. Het past volledig binnen onze mobiliteitsvisie voor een duurzame, kwalitatieve stad.”

Cambio autodelen in Vlaanderen/België

Cambio biedt haar diensten al aan in meer dan 90 steden en gemeentes in Vlaanderen. Meer en meer mensen ontdekken de voordelen van een systeem als cambio en de groep gebruikers groeit dan ook voortdurend aan. De kaap van 70.000 gebruikers in België werd dan ook al ruimschoots overschreden. In totaal hebben de klanten ca 2.700 deelauto’s tot hun beschikking.

Hoe werkt cambio autodelen?

Wie aansluit bij cambio krijgt toegang tot het cambio-wagenpark en dit voor alle deelwagens in heel België. De gebruiker reserveert de auto van zijn/haar keuze waar hij/zij dat wenst.

Reserveren kan dag en nacht via de cambioApp, via de website of telefonisch. De auto kan zowel voor korte tijd (een uur) als een langere periode (een dag, een week of langer) ontleend worden. De gebruiker haalt de auto af aan zijn standplaats en brengt hem daar terug aan het einde van de rit. Afhalen en terugbrengen kan de klok rond, zeven dagen per week. Openen van de wagen gebeurt met de cambioApp op je telefoon.

Gebruikers betalen een beperkt maandelijks abonnement (4, 8 of 22 euro – formule op ieders maat) en betalen verder enkel in functie van hun gebruik. Wie veel rijdt betaalt wat meer, wie een maand nauwelijks rijdt betaalt enkel het abonnement en die ene of paar ritten. Alle kosten zitten in de prijs inbegrepen (verzekering, brandstof!, …), vaste kosten vallen weg.

Proefaanbod

Inwoners van Sint-Truiden die nu aansluiten bij cambio kunnen beroep doen op het proefaanbod dat cambio samen met de gemeente aanbiedt. Dankzij dit proefaanbod betalen zij geen instapkosten (waarde: €35) en kunnen zij het systeem dus gemakkelijk uittesten.

Kortingscode sint-truidendeelt24 – enkel voor inwoners van Sint-Truiden en geldig tot 31 mei 2024.