Truineer Nieuws melden?

Truiense scholen en verenigingen maken de straten schoon

Dit weekend wordt opnieuw campagne gevoerd tegen zwerfvuil. In Sint-Truiden dragen jeugd- en sportverenigingen, scholen en buurtcomités hun steentje bij door in hun eigen buurt rondslingerend afval op te ruimen. Dit jaar nemen zo’n 1047 mensen deel aan de actie ‘Straat.net’.

“Massa’s toeristen komen straks opnieuw naar Sint-Truiden om te genieten van onze prachtige natuur en landschappen en daar hoort zwerfvuil niet thuis”, vertelt schepen van Leefmilieu en natuur Peter Deltour. “Samen met heel wat Truienaren zetten we dit weekend onze schouders onder de actie ‘Straat.net’. We schatten dat alle deelnemers samen zwerfvuil opruimen over een afstand van 467 km. De deelnemende scholen en verenigingen ontvangen van Limburg.net opruimmateriaal, verzekering en een leuke vergoeding per opgeruimde kilometer.”

“Samen met de deelnemers geven we een duidelijke boodschap: je afval in de natuur achterlaten is niet oké! De actie is slechts één onderdeel van ons gericht milieubeleid, dat via allerlei preventiemaatregelen mikt op een propere en leefbare stad. Naast deze jaarlijkse zwerfvuilactie, zorgen zo’n 270 mooimakers en onze mensen van team Reiniging er elke dag voor dat de stad er proper bijligt. Hun inzet is onmisbaar. Telkens als we ons afval, hoe klein ook, correct in een afvalbak deponeren, maakt dat hun taak een beetje lichter”, aldus schepen Deltour.

De actie ‘Straat.net’ loopt van 15 tot en met 17 maart 2024 en is een samenwerking van het lokaal bestuur Sint-Truiden, Limburg.net en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).