Truineer Nieuws melden?

Speelgoed voor kinderziekenhuis dankzij opbrengst De Warmste Tafel

Shop & The City schonk een groot pakket mooi speelgoed aan de kinderafdeling van ons Sint-Trudo Ziekenhuis.. Dit speelgoed werd aagekocht met de opbrengst van De Warmste Tafel. Een mooi gebaar en dank aan de organisatie, de deelnemers en alle sympathisanten.