Truineer Nieuws melden?

Politiek debat maakt 180 leerlingen van Hasp-O Centrum een stuk wijzer

180 vijfde- en zesdejaars van Hasp-O Centrum woonden in school een debat bij tussen zeven kandidaten voor de Vlaamse en Federale verkiezingen. Opmerkelijk was het verschil tussen stemming voor en na.

“Wetenschappelijk onderzoek bevestigt wat de meeste leerkrachten in de klas ervaren: jongeren vinden van zichzelf dat ze weinig weten over politiek, wat leidt tot vooroordelen over en wantrouwen in politici. Om onze laatstejaars voor te bereiden op de verkiezingen organiseren we in Hasp-O Centrum een politiek debat. De meesten onder hen zullen in juni voor het eerst hun stempel kunnen drukken op de verkiezingsuitslag”, luidde het vooraf vanuit de school.

DE STEMMING DOOR DE LEERLINGEN VOOR AANVANG VAN HET DEBAT

DE STEMMING DOOR DE LEERLINGEN NA AFLOOP VAN HET DEBAT

DE DEELNEMERS

 • CD&V: Nawal Farih, lijsttrekker federaal parlement
 • Groen: Francesco Muroni, 9de plaats federaal parlement
 • NVA: Günther Dauw, 3de opvolger federaal parlement
 • Open VLD: Steven Coenegrachts, lijsttrekker federaal parlement
 • PVDA: Gaby Colebunders, lijsttrekker Vlaams Parlement
 • Vlaams Belang: Patrick Van Parys, 4de plaats federaal Parlement
 • VOORUIT: Ludwig Vandenhove, lijstduwer Vlaams Parlement

DE LEERLINGEN SCHOVEN HUN STELLINGEN NAAR VOOR

 • Het openbaar vervoer moet een topprioriteit worden voor de volgende regering
 • België laat teveel mensen binnen die geen meerwaarde zijn in onze maatschappij
 • De overheid moet zorgen dat basisproducten betaalbaar zijn.
 • Rechters bekijken de wereld te veel door hun eigen bril.