Truineer Nieuws melden?

Omdat de natuur en onze omgeving belangrijk zijn

Mooi initiatief in Hasp-O Zepperen waar de eerstejaars van de school een bosbiotoopstudie in Nieuwenhoven koppelden aan een zwerfvuilactie rond de school. Omdat de natuur belangrijk is.

© Hasp-O Zepperen

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen