Truineer Nieuws melden?

Nieuwe gemachtigde opzichters

Een 2e groep volgde de praktijkopleiding voor gemachtigd opzichter in onze politiezone. Theorie is een ding, maar het oefenen in echte drukke verkeerssituaties zoals op de foto, is toch vaak nog iets heel anders.