Truineer Nieuws melden?

Het geheim van het reliekschrijn-Jeroen Reyniers

Woensdag 27 maart om 20 uur in de O.L.V-kerk.: kijk ook mee over schouders van de wetenschapper die momenteel de reliekschrijnen van Sint-Trudo en Sint-Eucherius in de Onze-Lieve-Vrouwekerk grondig en met de nieuwste technologische snufjes analyseert.

In 1566 woedde de Beeldenstorm in de Lage Landen. Vele beeldhouwwerken en relieken (beenderen van heiligen) gingen in deze razernij verloren. Het is een wonder dat er nog 14 houten beschilderde reliekkisten of schrijnen van vóór de Beeldenstorm in België bewaard zijn gebleven. Zeven daarvan zitten in Haspengouw, twee daarvan in Sint-Truiden.
Jeroen Reyniers neemt je mee in de wereld van de relieken en de reliekschrijnen. Zijn vele expertise in de laboratoria maakt het mogelijk om de verhalen achter objecten en de beenderen te ontrafelen.
Kijk ook mee over schouders van de wetenschapper die momenteel de reliekschrijnen van Sint-Trudo en Sint-Eucherius in de Onze-Lieve-Vrouwekerk grondig en met de nieuwste technologische snufjes analyseert.
Jeroen Reyniers is wetenschappelijk medewerker bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en schrijft zijn doctoraat over middeleeuwse Limburgse reliekschrijnen. Hij is eveneens de coördinator van het PaReS project (Painted Relic Shrines in Situ), een samenwerkingsproject tussen het KIK, de Universiteit van Antwerpen en de Université libre de Bruxelles.
Woensdag 27 maart
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk Sint-Truiden om 20u, gratis toegang/vrije gift
Inschrijven op info@abdijstadenregio.be
ASR vzw – Abdij, Stad en Regio vzw en GOKST (Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden)