Truineer Nieuws melden?

‘Winkel op wielen’ opent begin april de deuren

Begin april opent er een ‘winkel op wielen’ in Sint-Truiden. Het is een pop-up winkel waar mensen die het moeilijk hebben voedings- en verzorgingsproducten kunnen kopen aan sterk verlaagde prijzen.

 

Begin april opent er een ‘winkel op wielen’ in Sint-Truiden. Het is een pop-up winkel waar mensen die het moeilijk hebben voedings- en verzorgingsproducten kunnen kopen aan sterk verlaagde prijzen. Met dit initiatief wil het lokaal bestuur Sint-Truiden samen met partnerorganisaties Vzw Depot Margo en serviceclub Lions Sint-Truiden een bijkomend aanbod creëren naast de voedselbedeling.

Het lokaal bestuur trad in februari 2023 toe tot de VZW Depot Margo. Het depot is een sociaal distributieplatform dat verse voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten via lokale hulpverleningsorganisaties bij kwetsbare mensen brengt.

 

“In Sint-Truiden kunnen we rekenen op fantastische organisaties zoals Sint-Vincentius en Team Hope om met de aangeleverde goederen van Depot Margo en/of geschonken goederen van de voedselbank of winkels voedselpakketten samen te stellen en te verdelen. Mensen met een beperkt inkomen of mensen met een verhoogde tegemoetkoming ontvangen daardoor een aantal basisproducten. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat mensen keuze hebben. Met onze ‘winkel op wielen’ kunnen we hen vanaf april die mogelijkheid bieden”, vertelt schepen van Sociaal Huis, Armoede en Eenzaamheid Pascy Monette.

 

Elke eerste woensdag van de maand zal de winkel op wielen openen.

 

“We onderzoeken welke locatie best binnen het bereik van onze doelgroep ligt. Dat zijn hoofdzakelijk alleenstaande ouders met kinderen en alleenstaande senioren ouder dan 60 jaar met een actief cliëntdossier bij het Sociaal huis. Zij krijgen een uitnodiging met bijkomende informatie over dit initiatief. Enkel met een cliëntenkaart, die ze van ons ontvangen, kunnen ze in de winkel op wielen terecht. De precieze locatie is nog niet bekend, het zou zelfs kunnen dat onze winkel op wielen zich meermaals per jaar verplaatst”, vervolgt schepen Monette.

 

Geen concurrentie

Het lokaal bestuur Sint-Truiden wil benadrukken dat deze winkel op wielen geen concurrentie is voor lokale handelaars.

 

“Op dit moment gaan we met de handelaars in de buurt in gesprek om het project toe te lichten. We bekijken ook of er bijkomende opportuniteiten voor hen zijn. Misschien willen ze elke eerste woensdag in de maand wel een actie doen. Ideaal om bepaalde producten die niet in de winkel op wielen te koop zijn in de kijker te zetten. We bezorgen de handelaars dan ook een lijst van alle producten en prijzen. Als ze beslissen om een actie te doen, dan maken we dat graag mee bekend via affichage in het winkeltje”, besluit Pascy Monette.

 

Dit project komt tot stand met de steun van VZW Depot Margo, serviceclub Lions Sint-Truiden en het lokaal bestuur Sint-Truiden.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden investeert jaarlijks 0,15 euro per inwoner aan het basislidmaatschap. Serviceclub Lions Sint-Truiden financiert de winkel op wielen en een team van maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis begeleiden samen met de vzw Depot Margot het project .