Truineer Nieuws melden?

Vandaag Aswoensdag

Het is Aswoensdag. Vandaag kan je een askruisje gaan halen. Wij zeggen wanneer en waar. Herinner je je nog de betekenis ervan?

#1 Waarom as?

As staat duidelijk symbool voor vergankelijkheid. Vanuit het besef dat het ieder moment met ons gedaan kan zijn, kunnen we geen tijd verspillen om ons te verzoenen met anderen en met God. Maar as heeft ook een reinigende kracht. Vroeger werd er zelfs mee gewassen. Een braakland afbranden maakt de grond vruchtbaar en schept ruimte voor nieuwe gewassen.

#2 Wat gebeurt er precies in de viering van Aswoensdag?

Vlak voor de viering verbrandt de priester palmtakken van de Palmzondagliturgie een jaar eerder. De as daarvan wordt na de evangelielezing en de homilie gezegend. Het bijbehorende gebed onthult de bedoeling van dit ritueel: dat wij met een zuiver hart het paasmysterie kunnen vieren.

Vervolgens besprenkelt de priester de as met wijwater. Gelovigen komen naar voren en de priester tekent met het mengsel een kruisje op hun voorhoofd. Ondertussen zegt hij tegen ieder afzonderlijk: Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot stof van de aarde wederkeert. In plaats van dit citaat uit Genesis (hoofdstuk 3, vers 19) kan hij ook de oproep van Jezus aan het begin van zijn openbaar leven opnemen: Bekeer u en geloof in de blijde boodschap (Marcus 1,15).

#3 Wat is een askruisje?

In de viering van Aswoensdag tekent de priester met de duim een kruis van as en wijwater op het voorhoofd van de gelovigen. Het askruisje is een teken van bezinning, bekering en boete. In de middeleeuwen werd overvloedig as gestrooid over het hoofd van publieke zondaars. Het askruisje is een verkorte versie daarvan, niet als een openbare vernedering, maar als een aanzet tot bezinning voor iedere gelovige, in het besef dat niemand zonder zonde is.

Bron: Kerknet