Truineer Nieuws melden?

Truiense verenigingen kunnen voortaan terecht in het Vlaamse Verenigingsloket

Vanaf vandaag, 1 februari 2024, kunnen alle Truiense verenigingen hun gegevens invoeren in het Verenigingsloket van de Vlaamse overheid. Het Verenigingsloket wil als digitaal platform de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden kiest ervoor om meteen van bij de start van het platform in te stappen in de basisapplicatie en zal gradueel opschalen.

 

Sint-Truiden telt maar liefst 361 erkende verenigingen. Het gaat om 94 erkende sportverenigingen, 16 erkende jeugdverenigingen, 122 erkende culturele verenigingen, 73 buurtverenigingen, 20 verenigingen die werken rond Lokaal Mondiaal beleid, 15 seniorenverenigingen, 10 andersvalidenverenigingen en 10 gezinsverengingen. Zij organiseren tal van activiteiten waarvoor ze vergunningen, materiaal etc moeten aanvragen. Vaak komen ze ook in aanmerking voor subsidies. Om al deze aanvragen in de toekomst efficiënter en vlotter te laten verlopen, richtte de Vlaamse overheid het Verenigingsloket op.

 

“Vanuit het lokaal bestuur Sint-Truiden zullen verschillende medewerkers het systeem opvolgen en uitgebreid testen. Ondertussen houden we onze communicatielijn met de verenigingen open en vertellen we hen duidelijk waar ze met al hun vragen terecht kunnen”, vertelt schepen van Sport en Cultuur Stijn Vanoirbeek. “Het is de bedoeling dat we tegen maart met een tiental verenigingen het systeem testen en feedback verzamelen. Voor de zomer brengen we het Verenigingsloket via de algemene vergaderingen van de verenigingsraden nogmaals onder de aandacht. Daarbij willen we ook de verenigingen die het digitale platform al hebben getest aan het woord laten om hun ervaringen te delen”,

 

“Het is onze ambitie om tegen medio 2025 een gebruiksvriendelijk en accuraat systeem voor het Truiense verenigingsleven op punt te hebben. Aansluitend zullen we alle verenigingen begeleiden naar deze digitale toepassing. Zo zal er één centrale plaats zijn waar het verenigingsleven met al zijn vragen terecht kan en op een gebruiksvriendelijke manier alle info kan vinden die voor de vereniging van toepassing is. Dat de organisaties zich, door het wegnemen van de administratieve rompslomp, meer kunnen bezighouden met hun kernactiviteiten is een goede zaak”, vindt schepen Vanoirbeek.

“De jeugdverenigingen zetten zich dagelijks in voor onze kinderen en jongeren. Als we hen willen motiveren om dat te blijven doen dan moeten we alle hindernissen maximaal wegnemen. Dat kan onder meer door administratieve vereenvoudiging. Dankzij deze tool krijgen jeugdverenigingen straks meer om die dingen te doen die echt belangrijk zijn”, vertelt kersvers schepen van Jeugd Peter Deltour.

Webinar

Alle Vlaamse gemeenten én verenigingen dienen met deze  module te werken. De uiterlijke deadline hiervoor is 31 december 2027. De Vlaamse overheid organiseert op 6 februari 2024 ook een webinar voor de verenigingen waarbij de voordelen en de functionaliteiten uit de doeken worden gedaan. Meer info hierover vind je op www.vlaanderen.be/verenigingsloket.