Truineer Nieuws melden?

Leerlingen planten hoogstamfruitbomen in Volmolen

Leerlingen van De Bloesem en Sint-Jan Berchmansschool hebben oude rassen hoogstamfruitbomen aangeplant in de Volmolen Sint-Truiden. De initiatiefnemer voor deze aanplanting is vzw In Horto Cerasorum.

Volgens Jos Duchateau, de organisator: “Voor de keuze van de variëteiten  hebben we ons gebaseerd op de bomen die in de jaren 1940 – 1970  veelvuldig voorkwamen in de boomgaarden van de regio Sint-Truiden. We  gingen te rade bij de Nationale Boomgaardstichting vzw, die ons deskundig  informeerde. De educatieve voorbereiding over de werkwijze van de  aanplanting gebeurde op voorhand in de beide scholen. De dag van de  aanplanting arriveerden de leerlingen omstreeks 10.00 uur aan het perceel  Winterscheveld. We lieten het jonge volkje zelf actief deelnemen.  Omstreeks 15.00 uur werd de laatste boom in de aarde gestoken en konden  ze voldaan en met een ervaring rijker de terugweg naar school aanvatten.” 

“We willen met de dit educatief project de hoogstambomen in ere herstellen  en ze bewaren voor de verdere generaties,” legt Jos Duchateau uit.

We willen de Truienaars en vooral onze jeugd Haspengouw beter leren  kennen. We zijn immers na Zuid-Tirol de tweede voornaamste fruitstreek  in Europa. Iets waar we trots op mogen zijn. De aanplanting kwam tot stand  door een goede samenwerking met verschillende instanties. Natuur en Bos  stelde het weiland ter beschikking om de bomen aan te planten. De  Nationale Boomgaardstichting vzw selecteerde en leverde de bomen en  realiseerde samen met de leerlingen de aanplanting. De Provincie Limburg  Jong Redt Oud zorgde via projectsubsidie voor de financiering. Erfgoed  Haspengouw steunde ons via subsidie voor de aankoop van een digitaal  informatiebord. De stad Sint-Truiden zou instaan voor het onderhoud van  de boomgaard. 

De vzw heeft de bedoeling om op deze site jaarlijks tijdens de  boomplantdag activiteiten te ontplooien.