Truineer Nieuws melden?

Oppassen met wie aanbelt

Hoe diefstal met list voorkomen? De politie legt het uit via een filmpje.

Diefstal met list:
👮👷‍♀️ een persoon doet zich voor als iemand anders, zoals bijvoorbeeld een politieagent of een werknemer van een nutsmaatschappij, om een woning binnen te dringen;
📱🥛 een persoon kan vragen om bijvoorbeeld even de telefoon te gebruiken omdat de batterij van de gsm plat is, het toilet te gebruiken, iets te eten/drinken;
👛 eens in de woning pleegt deze persoon dan een diefstal of troggelt hij de bewoner geld af.
Diefstal met list vermijden?
▶️Controleer wie aanbelt vooraleer je de deur opent: gebruik een (video)parlofoon, kijkgaatje, deurketting, …
▶️Laat niet zomaar onbekenden binnen die vragen om eten of drinken of om je toilet te gebruiken.
▶️Vraag de dienstkaart en let op het uniform: een politieagent of een werknemer die zich bij je thuis aanmeldt, beschikt steeds over een dienstkaart.
▶️Een politieagent of een werknemer zal je nooit geld of een geheime code vragen.
▶️Hou nuttige nummers zoals van de politie, de brandweer, een vertrouwenspersoon, … bij de hand. Bij twijfel of verdachte handelingen: laat niemand binnen en bel naar de politie.
Wie maakt het meeste kans om hiervan slachtoffer te worden?
Er wordt vaak geprofiteerd van de kwetsbaarheid van oudere mensen om hun huis binnen te dringen en hun bezittingen te stelen. Wees waakzaam en licht zeker je ouders, grootouders en buren hierover in.
Wat moet je doen indien je toch slachtoffer wordt?
Doe dan onmiddellijk aangifte van diefstal bij de politie. Vervolgens wordt er een proces-verbaal opgesteld en kan de beschrijving van de dader(s) worden verspreid naar andere politiediensten.