Truineer Nieuws melden?

Onze stad lanceert een nieuw agressieprotocol

Wegens toenemende agressie tegen haar medewerkers, lanceert onze stad een nieuw agressieprotocol.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden lanceert een nieuw agressieprotocol. Dit komt er nadat medewerkers van het lokaal bestuur recent en tijdens verschillende losse incidenten slachtoffer werden van diverse vormen van agressie. Het agressieprotocol, ontwikkeld in lijn met de welzijnswet van 4 augustus 1996, heeft als doel een integrale benadering van agressiebeheersing te bieden. Het protocol legt daarom zowel de nadruk op preventie en interventie tijdens crisissituaties als op opvang en nazorg voor de betrokken medewerkers.

 


“We leven in een snel veranderende wereld waar de druk op mensen toeneemt en de verwachtingen hoog zijn. Helaas leidt dit in sommige gevallen tot meer agressie. Niet alleen hulpverleners en politiediensten worden hiermee geconfronteerd, we stellen vast dat ook medewerkers van het lokaal bestuur al maar meer slachtoffer worden van verbaal en/of fysiek geweld. Alle risico’s wegnemen kunnen we jammer genoeg niet daarom is het belangrijk dat we onze ambtenaren leren hoe ze hiermee moeten omgaan. Balie- én eerstelijnsmedewerkers, die rechtstreeks in contact staan met de burger, worden getraind om zich weerbaarder op te stellen”, vertelt eerste schepen Hilde Vautmans.

 

Medewerkers die slachtoffer werden van agressie konden voordien een melding doen bij één van de 6 vertrouwenspersonen van het lokaal bestuur of rechtstreeks aan hun leidinggevende. Echter, de nood aan bijkomende handvaten bleef hoog.

“Als je in een situatie terecht komt waarin je je niet langer veilig voelt, dan helpt het om snel en gepast te reageren. Het protocol voorziet duidelijke richtlijnen voor zowel medewerkers als hun leidinggevenden voor de correcte afhandeling van een incident. Ernstige gevallen zullen altijd aangegeven worden aan de politionele diensten,” zegt Pascy Monette, schepen van Maatschappelijke dienstverlening.

“Voor de bezoeker wordt het protocol gevisualiseerd aan elke ingang van onze openbare gebouwen en via de digitale schermen. Zo geven we een duidelijke boodschap: agressie en geweld worden hier niet getolereerd! We streven naar een dienstverlening binnen een positief klimaat, waar heldere grenzen en boodschappen zorgen voor een wederzijds respect tussen medewerkers van het lokaal bestuur Sint-Truiden en de burger”, besluit Pascy Monette.