Truineer Nieuws melden?

Maja Rutten overleden

Wij vernemen het overlijden va Maja Rutten. Wij betuigen de familie en kennissen onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.

© Ricky Blue Passion