Truineer Nieuws melden?

Kijk even om

De temperaturen zijn fors gedaald. We passen onze kleding aan en zetten thuis de verwarming een graadje of 2 hoger. Vergeet ook de dieren niet, zeker als ze buiten verblijven. Besteed extra aandacht aan jonge of oudere dieren.

Dieren en koud weer