Truineer Nieuws melden?

Hasp-O Centrum gaat even marginaal@xmos

Neen, nog geen carnaval in Hasp-O Centrum, zoals je uit deze geweldige foto zou kunnen afleiden. Maar er is daar wel iets aan de hand. Ze vieren daar dezer dagen Xmos.

Vaak wordt er tijdens Chrysostemos de draak gestoken met leerkrachten en medeleerlingen. Hoewel dit vaak op het schooldomein zelf gebeurt (door bijvoorbeeld in klassen binnen te vallen of activiteiten op de speelplaats te verzorgen), wordt het ook vaak gedaan in een door de leerlingen zelf opgezette show. Andere tradities zijn het versieren van het schooldomein en het geven van een fuif.

Het Chrysostomosfeest is gewijd aan Johannes Chrysostomus, de heilige aartsbisschop van Constantinopel, wiens feestdag voor de liturgievernieuwing van 1969 op 27 januari gevierd werd. Zijn feestdag staat nu op 13 september. De naam Chrysostomus betekent “gouden mond” en hij is de patroonheilige van de Christelijke predikers. Traditioneel heette het laatste jaar van het secundair onderwijs retorica omdat in de vakken Latijn en Grieks bijzondere aandacht uitging naar de redenaarskunst, en die scholieren beschouwden Johannes Chrysostomus dan ook als hun patroonheilige.

Oorspronkelijk werd Honderd Dagen — vooral in de oude Grieks-Latijnse humaniora — gevierd op Johannes Chrysostomus’ feestdag, maar uit praktische overwegingen wordt het nu doorgaans op een vrijdag (in januari, februari of in sommige gevallen maart) gehouden.

Vooral in de provincies LimburgAntwerpen en Vlaams-Brabant spreekt men over Chrysostomos, in de rest van Vlaanderen heet het feest gewoon Honderd Dagen]. In het Heilig Hart & College in Halle spreekt men van de ludieke term Joke Day. Aan de kust spreekt men soms van Hoedjesdag, naar het gebruik een gek hoedje op te zetten op die dag