Truineer Nieuws melden?

Expo rond klimaatverandering in stadhuis op Grote Markt

Nog tot 9 februari 2024 vindt in het stadhuis op de Grote Markt van Sint-Truiden een inspirerende tentoonstelling rond het klimaat plaats. 

 

De expo omvat verschillende indrukwekkende panelen die deel uitmaakten van een reeks workshops waarmee ‘Grootouders voor het Klimaat’ op rondreis ging. In acht Truiense basisscholen organiseerde de burgerbeweging verschillende sessies en mochten kinderen tekeningen maken. Nu houdt de tentoonstelling, samen met de kindertekeningen, halt in het hart van de stad zodat het grote publiek alle werken kan bewonderen.

We vinden het belangrijk dat we als lokale overheid zelf acties ondernemen en onze bevolking ook sensibiliseren over de klimaatveranderingen. Maar we kunnen dat niet alleen. Het klimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zijn dan ook heel blij dat er burgerinitiatieven zoals ‘Grootouders voor het Klimaat’ ontstaan waarmee we samen impact kunnen hebben. Deze nieuwe tentoonstelling is eigenlijk de kroon op het werk dat ze de voorbije maanden hebben geleverd”, vertelt Stijn Vanoirbeek schepen van Internationale samenwerking en Cultuur.

Kinderen zijn zich bewust van de klimaatuitdagingen
Een groep gemotiveerde vrijwilligers trok eerder met deze tentoonstelling naar acht basisscholen in Sint-Truiden om leerlingen bewust te maken over de wereldwijde klimaatuitdagingen.

“Samen met leerlingen van het 5de en 6de leerjaar hebben we workshops gehouden rond klimaatverandering. We merkten meteen dat dit thema de jongeren echt bezighoudt en dat velen onder hen zich zorgen maken. Daarom hebben we de kinderen tijdens de workshops de opdracht gegeven om iets te ontwerpen. Met veel enthousiasme visualiseerden zij hun wensen voor de toekomst van onze aarde. Die tekeningen geven hoop en moed! Ze helpen ons vandaag om onze boodschap verder uit te dragen”, zegt Wim Aerts van ‘Grootouders voor het Klimaat’.

Educatie duurzame ontwikkeling
Het initiatief kreeg ondersteuning vanuit Lokaal Mondiaal Beleid van het lokaal bestuur Sint-Truiden. In het kader van het ‘opvoeden tot wereldburgers’ bieden ze klasgroepen verschillende educatieve mogelijkheden. Zo werd er rond EDO (educatie duurzame ontwikkeling) een website uitgewerkt met uitstappen, lespakketten, workshops, materiaal, inspiratie en methodieken voor opvoeders, leerkrachten en docenten om aan de slag te gaan met maatschappelijke veranderingen. Deze verschillende pakketten zijn – mits een minimum aan voorbereiding, vorming en tijdsinvestering- meteen bruikbaar.

“We hopen zo ons steentje bij te dragen om onze Truiense kinderen en jongeren op te voeden tot ‘wereldburgers’. Burgers die kunnen omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met de globalisering en met de wereldwijde veranderingen waarmee zij geconfronteerd zullen worden. Door duurzaamheidsprincipes te integreren in hun opvoeding, kunnen we hen versterken om actief bij te dragen aan een veerkrachtige en duurzame toekomst. Het onderwijs heeft hierin een innoverende en emanciperende functie”, aldus schepen van Duurzaamheid Johan Mas.

Burgemeestersconvenant
Sint-Truiden streeft naar een koolstofarme en veerkrachtige maatschappij in 2050 en wil met haar klimaatactieplan 2030 bijdragen aan de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen.

“De complexiteit van de klimaatproblematiek is hoog en we beseffen dat er meer nodig is dan traditionele beleidsconcepten om onze doelstellingen te bereiken. Enkel een ambitieus en gedurfd beleid met structurele veranderingen op systeemniveau kan ons op lange termijn tot de noodzakelijke transitie leiden. Daarbij zal elke stap die we zetten, zoals de overschakeling op groene energie, de verledding van onze straatverlichting, onze participatie in het windmolenpark Greensky en de overstap naar elektrische dienstvoertuigen, ons dichter brengen naar een leefbare toekomst”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers.