Truineer Nieuws melden?

750.000 euro Vlaamse subsidie voor Buur&Berg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van ruim 750.000 euro toe voor het nieuwe Lokaal Dienstencentrum Buur&Berg in de Clement Cartuyvelstraat in Sint-Truiden. Het Lokaal Dienstencentrum zal deel uitmaken van een nieuwe zorgzame buurt, ‘Buur&Berg’. Het past in het proefproject Onzichtbare Zorg in het hart van de stad.

Minister Hilde Crevits: “Vanuit Vlaanderen stimuleren we de zorg dichtbij. Lokale dienstencentra spelen hierbij een belangrijke rol omdat mensen er terecht kunnen voor informatie, voor zorg, maar ook om andere mensen te ontmoeten of samen activiteiten te volgen. Het project Onzichtbare Zorg in Sint-Truiden in het midden van de stad draagt daar zeker toe bij. Daar is ook goede infrastructuur voor nodig en dat komt er met het nieuwe Lokaal Dienstencentrum op Buur&Berg.”

 

Buur&Berg schrijft een vervolgverhaal bovenop de fundamenten van de voormalige Sint-Anna site. Deze vernieuwde buurt biedt een unieke combinatie van wonen, werken en genieten. Het doel van het project is verbinding creëren tussen diverse mensen, generaties en tal van zorgzame initiatieven. Het is een plek waar je levenslang kan wonen, ongeacht je gezinssituatie, leeftijd of de zorg die je nodig hebt. Na het bekomen van de omgevingsvergunning, zullen de medewerkers van de zorginstellingen, alsook actoren uit de eerstelijnszorg zoals huisartsen, OCMW, zorgraad… uitgenodigd worden om in co-creatie verder vorm te geven aan dit project.

Lokaal Dienstencentrum

Het Lokaal Dienstencentrum wil een sleutelrol spelen in de realisatie van een warme en inclusieve buurt om de sociale cohesie te versterken en vereenzaming te doorbreken. Het is een gezamenlijk initiatief van het Sint-Trudo Ziekenhuis en VZW Wiric (zorg voor personen met een beperking). De Truienaar kan er terecht voor een lunch in een brasserie uitgebaat door Wiric, maar kan ook verbinden met anderen mensen tijdens verschillende activiteiten. Het Lokaal Dienstencentrum zal specifieke aandacht hebben voor gezondheid, gaande van hulp bij zorg- en ondersteuningsvragen tot preventie en het verstrekken van gezondheidsinformatie. Het gebouw omvat polyvalente ruimtes, een ontvangstruimte met brasserie, gespreksruimtes, keuken, sanitair en is geschakeld aan een plein en een publieke tuin.

De infrastructuur van het volledige project wordt gerealiseerd in een bouwblok omsloten door Stenaartberg, Abdijstraat, Clement Cartuyvelsstraat en de verbindingsweg tussen deze laatste twee. Het omvat woningen in verschillende maten en vormen, maar ook voldoende ruimte voor rust en groen, ontspanning en commerciële activiteiten. Om levenslang wonen mogelijk te maken, is een divers zorgaanbod aanwezig, waaronder een woonzorgcentrum (kleinschalig wonen voor mensen met dementie), centrum voor (oriënterend) kortverblijf, een centrum voor dagverzorging (ouderen), kinderopvang en dagateliers voor personen met een beperking. De partners die hiervoor de handen in elkaar slaan, zijn Sint-Trudo Ziekenhuis, Wiric, Integro, Ferm Thuiszorg, De Hummeltjes en Kairos (bouwpromotor).

 

De kostprijs van het Lokaal Dienstencentrum wordt geraamd op 2,1 miljoen euro. Vlaams minister Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun toe van ruim 750.000 euro.

De werken zullen aanvatten in het najaar van 2024 en in twee delen worden uitgevoerd. De oplevering van het eerste deel, dat het volledige zorgprogramma en een stuk residentiële woningen omvat, is voorzien voor einde 2026.