Truineer Nieuws melden?

Vruger et kribbeke, vandoag de Rvue

STVV vier begin komend jaar 100 jaar. Onze redacteur vertelt zijn geschiedenis van den Esteveivei in een notendop en met een kwinkslag.

Zonder melkstulke niks te zien

Men geschiedenis van den Esteveivei begint in 1963. Zis joor was ich toen. En um de twie zondoage troek ich be pa richting Staaie, bekend um zen ploate en zen pattateveld. Pa haa altèd e melkstulke be. Vuir mich naturlek. Want zonder da ha ich niks koene zien. Twee oer van de match, om ien oer dus, zat de plein al stampesvol. Tot teige de zèlein zate de minse. Zelfs in de lichtmaste. 15000 man was toen geen uitzondering. Wa een ambiance! In dee teid zat do och altèd imand be een sirene in de tribuun. Laweit, minse, laweit…. En de Spionkop moakte toen van zene tak van vuir tot no de match. Het wore de schoenste joare van oos ploeg. De tèd van manne als Bosmans, Martens, Polleunis en Vandeboer, een lichting dei et bracht tot vicekampioen. Iederien ha toen schrik om no Staaie te koame. Dei van Anderlecht pisten al op vuirhand in hun broek. Ich herinner me trouwens da oos supporters vuir de match teige dei kiekefretters altijd een wit kieke be paarse strik los lute op de plein. Ich zien arbiter Schout en dei van Brusselt nog achter da biest loepe om et te vange. ’t Duurde altèd ewa. Ma et bracht ambiance. En niemand klug do uiver, och al wood do dan loater afgetrap.

Vruger mans, na tuttebelle

Toen lag do nog gene plastic op Stayen, ma echt groas. Allewel, groas is veul gezeid. Et was moas. Haspengouwse liem. No drei minute speile woage oer schun ene kilou mier. Zoe plakte de moas on oer vasse. Ma in dee teid stonde do gin tuttebelle op et veld. Na grinse ze al as ze e steekske in de bats vule en gon ze af. Toen wore het mans, dei teige ene stoeët koste. Echte Haspengouwers be een uiver men leik mentaliteit. En as ze dan toch ene kir van bate oos Belgikske kampe, dan hadde ze och de juste mentalitèt. Ich denk oan ene Koens, Vanderloep, Lolinga, Ndala. Het was och de tèd da dzje in Sintruin weinig of gien supporters van Club Brugge of Anderlecht voenk. Standard wal, ma da ha te moake be et feit dat veul Truineers in Luik werkte en da bè Standard veul Limburgers speilde. Nee, een gast van Sint-Truiden supporterde in dee teid dofis vuir den Esteivei. En boave hun bed hoenk gene foto van Pele, Eusebio of Cruyff, loot ston van Van Himst of Lambert, maar van -wie anders- dan Lon.

Jef en Jef

Lon was STVV en STVV was Lon. Da was tot half de jore zeiventig zoe. Toen kwampe do andere teide. Ma Staye bleif Staye en Esteveivei bleif Esteveivei. Be als boaze manne van Sintruin zoeals ene Smeets, Lambeets, Knapen, noem maar op. Ich herinner mich och de tèd van Jef en Jef. Toen was et altèd wal kermis. Minse toch, wa ene tèd was da. Ene tèd da iederien iederien nog kende op Staye, da dje e pint kos drenke be de vuirzitter.  Het was och de tèd da ve dek in twide klas speilde en da we lang moeste wachte op het duo Wilmots-Boffin om terug ieste klas te zien. Ma nimand ha do probleime be. Want Staye liep nog altèd vol, do wode tege de ploate geroefeld, en geroepe en getierd dat het oege en oere vergoenk. Nog loater kende ve hoegteide onder Brepoels. De man die langs de plein mar ien wood kende? Vooruit!!!! En het goenk vooraat. We wode zelfs vierde en ve speilde vuir de eerste en tot na taa de ienige kir play-off 1.

Duchatelet en de Jappe

Intusse was och Duchatelet gearriveird. En van het moas teidperk kwampe ve in et plastieke tijdperk terecht. Kunstgroas in plak van moas, zetelkes in plak van hote zitjes, sjieke loges in plak van davekoate, de Rvue in plak van et kribbeke, en Stayen in plak van Staaien…. Roland gaf oos een schoen stadion, ene salon. Da wal. Ma e bietje te scoen, vuir oos, Haspengouwse boeren. Ve vulden oos ne mee op os gemak. En ve zage och aander voetbal, iel technisch, in plak van drop en dreuver. En dus bleive ve weg. Ve goenke iets aaners doen, of kroape achter de telesevie. En do wode nog erger toen esteiveivei in ien boan Edmilson, Dompei en vuiral Schoefske verkocht, Roland no Standard goenk, terugkwamp en vervolgens oos ploeg verkoch oan de Jappe. Gedon be vuirzitters een haand te geve. Vanaf na moeste ve oos kupke buige. Gelukkig hubbe ve oze frit be cervela en oos platte hamburgers be dzjaan en mayonaise nog. En oze bok. En Delorgke, Smets, Van Helden en Stuikers Bonanza op ’t kunstgroas. .En dus koame ve allemool wirremal zien, mier en mier. Zoe blif den esteveivei den esteveivei, en een Truineer ene Truineer. E ras apoat dus. Do ben ich fier op.

.NB: plat Sintruins is niet conform het Truiens woordenboek.