Truineer Nieuws melden?

Romain America overleden

Wij vernemen het overlijden van Romain America. Wij betuigen de familie onze innige deelneming en wensen iedereen veel sterkte toe.