Truineer Nieuws melden?

Peterschap tussen stad en de Koninklijke School voor Onderofficieren bekrachtigd

Het lokaal bestuur Sint-Truiden gaat een bijzonder partnerschap aan met de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO), gevestigd op de Campus Saffraanberg in Sint-Truiden. Het peterschap, dat in werking treedt op basis van een gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023, bevestigt de langdurige en warme relatie tussen de stad en de militaire eenheid.

Sinds de oprichting van de KSOO in 2007, bestaat er een hartelijke vriendschapsband tussen de stad Sint-Truiden en de Koninklijke School voor Onderofficieren. In een gezamenlijke inspanning om de verbondenheid tussen de lokale bevolking en Defensie te benadrukken, nemen het stadsbestuur en de KSOO het peterschap op zich.

“Elke Truienaar kent Saffraanberg, een site met een bijzondere geschiedenis. De campus leeft en groeit mee met haar stad, de maatschappij en de noden van Defensie. Al jaar en dag heeft ze een belangrijk pedagogisch karakter. Alle onderofficieren van Defensie volgen hier hun basisopleiding”, vertelt burgemeester Ingrid Kempeneers. “Sinds 2007 worden alle militaire basisvormingen, de gemeenschappelijke voortgezette vormingen voor onderofficieren alsook de algemene technische opleiding voor de techniekers, gegeven in Saffraanberg. Hun leuze is niet voor niets ‘We leren om te dienen’.”

“Het peterschap zal een belangrijke rol spelen in het verder versterken van de relatie tussen de garnizoensstad en de militaire campus. Het is een symbolische bevestiging van de hechte band tussen Sint-Truiden en de KSOO. Dit partnerschap bevestigt de gedeelde waarden en het wederzijdse respect tussen de burgerbevolking en onze militairen”, benadrukt Hilde Vautmans schepen van Militaire zaken en vaderlandslievende verenigingen. “De KSOO zal als vaste partner deelnemen aan de vele herdenkingen en vieringen van tradities met een militair karakter in Sint-Truiden. Het lokaal bestuur zal op haar beurt de KSOO steunen bij de opleidingen, evenementen en tijdens civiel-militaire samenwerkingen waar defensie en het publieke karakter samenkomen. Bij onderlinge activiteiten streven we er ook na om ernaar om de Burgerlijke Militaire Samenwerking, opgericht in 2006, te betrekken om zo de goede samenwerking met de militaire gemeenschap te stimuleren.”

Kolonel Stafbrevethouder Mario Engels, korpscommandant van de KSOO, voegt toe: “Dit peterschap is een officiële erkenning van de sterke band die al jaren bestaat. Het weerspiegelt onze onverdeelde toewijding aan een betekenisvolle relatie tussen Defensie en de bevolking. We ondersteunen elkaars initiatieven en zetten ons samen in voor sociale, culturele en sportieve activiteiten. Deze intense samenwerking zal de hechte band tussen de stad en de KSOO nog meer bevorderen.