Truineer Nieuws melden?

Eenrichtingsverkeer Metsteren opgeheven

Sinds deze middag is de voorlopige verkeersmaatregel van eenrichtingsverkeer in Metsteren opgeheven. Deze maatregel was eind september in voege gegaan, en men heeft nu beslist om alles weer te veranderen naar de oude situatie. De bewoners van de betreffende straten werden reeds per brief op de hoogte gebracht.

© Tony Tachelet